ANNONSØRINNHOLD

Du har selv ansvaret for det elektriske anlegget

Boligeier har selv ansvaret for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand.

At du er ansvarlig, betyr at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan altså få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Skulle feilen ha oppstått på grunn av feil i el-anlegget, vil du kanskje ikke få dekket skadene hos ditt forsikringsselskap.

Lar du en av våre elektrikere utføre en El-sjekk vil du få en komplett tilstandsrapport på hele boligens elektriske anlegg. Slik blir det enkelt å rette opp eventuelle feil og mangler. Enkelte forsikringsselskaper anser kontrollen som så viktig at de gir prisreduksjon.

Barnesikring

Det meste av dagens elektriske materiell er barnesikret. Dette gjelder blant annet stikkontakter som er barnesikret på en slik måte at barnet ikke kan få puttet skarpe gjenstander i kontakten slik at fare for støt oppstår.

Etter hvert som barnet vokser opp og tar i bruk elektriske apparater er det viktig å sikre disse for overoppheting om man glemmer å slå de av. Dette gjelder produkter som strykejern, kaffetrakter, vaffeljern, toaster etc.

Slår av strømmen for deg
hvis du glemmer det

Timerkit fra ELKO for innfelt-, påvegg og hjørnemontasje monteres enkelt av elektrikeren. Når timerkitet er montert, settes det elektriske apparatet inn i stikkontakten. Strømmen slås nå av om du skulle glemme det. Enklere blir det ikke. Brukes til kaffetrakter, strykejern ol. Tidsbryteren har en på/av funksjon og tidsintervall på 15 minutter til 8 timer.

Komfyrvakt

Barn, unge og eldre kan av og til ha lett for å glemme å skru av komfyren etter bruk. Komfyrvakt og varmeføler gir deg trygghet for at sikkerheten er ivaretatt. De slår automatisk av komfyren etter forhåndsinnstilt tid.

Komfyrvakten begrenser risikoen for overopphetning av komfyren. Kombineres komfyrvakten med en varmeføler som måler temperaturen på komfyrplaten, vil varmeføleren gi signal til komfyrvakten som igjen bryter strømtilførselen til komfyren. Overopphetning indikeres med lys og lydsignal. Lydvarslingen starter med et svakt signal som etter ca.10 sekunder øker kraftig. Om platen skrus ned straks lydsignalet høres, brytes ikke strømmen til komfyren.

Panelovner

De aller fleste av dagens panelovner har lav overflatetemperatur, men uansett hvor lav overflatetemperatur det er på din ovn, må den aldri tildekkes. Heng aldri tøy til tørk på panelovnene.

Om gardinene henger tett inntil panelovnene, bør du montere en gardinbøyle. Bøylen monteres over ovnene, og hindrer at gardinene kommer i kontakt med ovnens overflate.

Sjekk sikringsskapet ditt

Det er faktisk du som har ansvaret for at boligen din er el-sikker.

Noe mange glemmer å sjekke er sikringsskapet. Gamle skrusikringer kan være brannfarlige og varmgang i sikringsskapet kan være et faresignal. Et godt råd er derfor; kjenn på skrusikringene om de er varme. Vi anbefaler at du bytter ut gamle skrusikringer med automatsikringer.

Overbelastning eller kortslutning på anlegget skal kun løse ut kurssikringene – ikke hovedsikringen.

Kurssikringene bør også være automatsikringer da disse gir rask og sikker utkobling.

Nyere sikringsskap har alle en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren kobler ut én eller flere av kursene når det oppstår jordfeil i din installasjon. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

Både Schneider Electric og Eaton leverer sikringsskap utviklet for norske forhold. Moderne sikringsskap er tilpasset dagens krav til el-sikkerhet og energibehov.

Overspenningsvern

El-forskriftene krever at mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skader som følge av overspenning. Overspenningsvernet skal plasseres i sikringsskapet og gir deg bedre sikkerhet mot brann, forstyrrelse og ødeleggelse av elektriske produkter. Det gir også mulighet for rabatt hos forsikringsselskapene.

Skjøteledninger og gulvkontakter

I de aller fleste hjem finnes det en gulvkontakt eller en skjøteledning hvor bruken er uforsvarlig. Som oftest gjelder dette områder hvor det er behov for mange uttak, som for eksempel ved stereo og TV benken. Her samler det seg i tillegg støv og såkalte lysbuer kan forårsake gnister. ELKO har lansert en stikkontakt med hele 8 uttak. Ved å bytte ut den gamle doble stikkontakten med den nye stikkontakten, slipper du å bruke gulvkontakter og skjøteledninger.

Et trygt og sikkert hjem

Montering av overvåkningsutstyr, gir økt trygghet og sikkerhet. Overvåkningskameraene kan også monteres på for eksempel barnerommet. På denne måten kan du forsikre deg om at det ikke tilstøter barnet noe.

De fleste forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen om du installerer alarm og foretar andre måter å sikre boligen på. Ta kontakt med ditt selskap og spør hvilke tiltak de gir rabatter på. Det er helt klart at boliger med alarm har betydelig lavere risiko for innbrudd.

Beskytt deg og dine mot innbrudd og brann

Det er enkelt å installere varslingssystemer for innbrudd, brann og andre skader på boligen.

Varslingssentralen hjemme hos deg kan styres trådløst via internett eller mobiltelefon.