Slik blir du kvitt skjeggkre i boligen

I kampen mot skjeggkre er det lett å tenke at du har tapt. Men ekspertene har råd. Det finnes måter å bli kvitt de ekle skadedyra. 

Skjeggkre er frykta skapninger i norske hjem. De er ekle, kan krabbe opp i senger, badekar og vasker, og de kan gjøre boligen din mindre verdt. Men det finnes løsninger som gjør at du kan få bukt med de vemmelige krypa. Fra en pressemelding fra Ifi.no. 

Slik blir du kvitt dem

Kenneth Ervik er skadesjef hos Nokas Skadedyrkontroll og skjeggkre-ekspert. I tillegg sitter Ervik i fagrådet i Folkehelseinstituttets (FHI) forskningsprosjekt på skjeggkre, der de har utført feltundersøkelser og vært med på å effektivisere bekjempelsen.

– Den mest effektive metoden for å bekjempe skjeggkre på, er å gjennomføre en kartlegging, for å finne ut av omfang og arnesteder, eller klekkesteder. Kartleggingen legger grunnlaget for hvilke tiltak som bør settes i gang. Det mest effektive er bekjempelse med forgifta åte. I forskningsprosjektet har vi kommet frem til og fått godkjent et aktivt stoff for profesjonelt bruk, som er svært effektivt. Det er også det beste når det kommer til helse og miljø. Men å legge ut åte er kun for profesjonelle. Skal du gjøre det selv, må du bytte ut åte med sprøytemidler, forklarer han.

Skjul bak lister

Enten du skal prøve å stoppe skjeggkre med insektmidler, åte, pulver, sprøyting, teip eller annet, så anbefales det at du gjør det bak en list.

– Skjeggkre liker å vandre i mørket, i små «tuneller», og FHI anbefaler bruk av såkalte insektlister. sier Ervik.

Listene har et hulrom der skjeggkreene kan vandre fritt, og midlene du bruker blir da skjult bak listene, slik at tiltakene ikke synes, midlene får lenger holdbarhet og barn og dyr beskyttes mot å komme nær gift.

Sprøytemidler er for eksempel kontaktgift og bør påføres bak list. Åte lagt ut av profesjonelle er utsatt for støv og kan miste effekt hvis det ligger åpent. Det samme gjelder teip. I tillegg bryter sollys ned insektmidler, og med list blir de ikke utsatt for slitasje, støv og sol. Derfor gir det lenger holdbarhet. Og der det er barn og dyr som enten kan komme nær eller få i seg midlene, bør det i hvert fall benyttes lister.

Insektlister anbefales sammen med bruk av insektsmidler, åte, teip, pulver og andre tiltak.

Økende problem

Det er tydelig at problemet med skjeggkre har blitt betydelig større de siste årene, og flere og flere er på utkikk etter effektive måter å få bukt med problemet på.

Huseiernes mareritt

Det er ingen tvil om at bekjempelse av skjeggkre står høyt på lista hos mange. For de små dyrene er alle huseieres mareritt.

Å ha skjeggkre hjemme kan gi en verdiforringelse på boligen. Men hovedgrunnen til at vi ikke vil ha de hjemme, er rett og slett at de er ekle. I motsetning til søstera, sølvkre, blir skjeggkre vesentlig større, oppimot fem centimeter fra følehorn til haletråder.

– De kan også klatre på vegger og krabbe opp i senger, badekar, vasker og kjeler. Og da er toleransegrensen vår nådd

Dette kan du gjøre selv:

  1. Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
  2. Finn ut hvor de legger egg – å gå systematisk i verk med fangsten et sted av gangen.
  3. Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
  4. Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
  5. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold og temperatur i boligen hjelpe.
  6. Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.

Store mørketall

Akkurat hvor mange som i dag sliter med skjeggkre hjemme, er uvisst. Det er fordi mørketallene trolig er så store.

Det vi vet er at det er utført rundt 3500 skjeggkrebehandlinger i 2018, det vil si bekjempelser utført av skadedyrfirmaer og rapportert til FHI, sier Ervik.

Men her er det nok mange mørketall. Mange utfører det selv og en del vet ikke at de har det, tror det er sølvkre eller ikke bryr seg. Derfor vet vi ikke hvor mange som har skjeggkre hjemme i dag eller hvor mange det blir.

4 trinn til bekjempelse av skjeggkre:

  1. Kartlegge omfang og arnesteder/klekkesteder
  2. Bekjempelse med forgiftet åte, sprøytemidler eller andre typer tiltak, sammen med bruk av PestBoard
  3. Iverksette IPM-tiltak (Integrated Pest Management). Det må flere tiltak til samlet for å oppnå ønsket resultat. Eksempelvis å identifisere og fjerne fuktkilder og matkilder, drive temperaturkontroll, benytte feller og tettearbeid med skjeggkreSTOPP
  4. Etterkontroll/etterbehandling. Sette ut feller, monitorere og vurdere tiltak

Kilde: ifi.no