Slik blir du kvitt skrukketroll i huset

Skrukketroll er krepsedyr som trives best på fuktige steder. Skrukketrollene er helt harmløse for mennesker, men noen ganger kan de gjøre skade på unge planter i drivhus og lagrede grønnsaker.

Skrukketroll (Oniscidea) dukker ofte opp i kjellere om høsten.

Skrukketroll (Oniscidea) dukker ofte opp i kjellere om høsten. Andre kan klatre oppover husvegger og komme inn i boliger.

Har mange navn:

Skrukketroll er et dyr med mange forskjellige navn:

  • Benkebitere
  • Beltedyr
  • Munkelus
  • Munkebitere
  • Moldokser
  • Paddelus
  • Skoppetroll
  • Kaffebiller
  • Tusseluss

Et krepsedyr

Skrukketroll trives best på mørke og fuktige steder, og er de eneste krepsedyrene som har tilpasset seg et liv på land.

Dyrene puster med gjeller og er avhengige av fuktig luft. Skrukkedyr får oksygen fra vann og tåler derfor ikke uttørking.

Av utseende er det ofte gråaktige med flattrykt, tydelig leddelt, oval kropp og sju par føtter.

Skrukketrollets kropp har typsik avlang rund form og kan minne om et skjold. Fargen er blågrå eller brungrå.

Skrukkedyr spiser vegetabilsk

Skrukketrollenes mat består hovedsaklig av råtne planter eller råttent trevirke, men sopp står også på menyen. Derfor er skrukketrollene viktige i næringskjeden der de bryter ned dødt, organisk materiale.

Skrukketroll i hus

Det finnes 25 arter av skrukketroll i Norge, og av disse er det to som man finner i hus: Porcellio scaber og Oniscus asellus.

Skrukketroll som kommer i huset er 1-2 cm lange, mens andre arter kan bli opp til 3 cm.

Det vanligste stedet å finne skrukketroll er i fuktige kjellere, og her kan de overleve over tid hvis det finnes råttent plantemateriale eller treverk de kan spise.

De kan også leve bak vedstabler og plangehauger hvis det fuktig nok.

De kan også dukke opp i drivhus og gjøre skader på unge planter. De kan også gjøre skader på lagret frukt og grønnsaker.

Hvordan bli kvitt skrukketroll

Skrukketroll gjør ingen skade i boliger og de overfører heller ingen sykdommer, men mange misliker synet av dem.

Hvis det har dukket opp skrukketroll i kjelleren er den beste måten å bli kvitt dem på å gjøre miljøet tørrere, noe som kan gjøres ved å bedre ventilasjonen, drenere rundt grunnmuren, varme opp rom eller skifte ut utvendig fuktsperre på ytterveggen.

Sjekk også om lufteluker har netting, eller er hullete, for å holde skrukkedyrene ute. Se også etter om du finner andre veier der skrukketrollet kan komme inn.

Har du for eksempel hauger med løv, døde planter og gress liggende nær husveggen øker sjansen for å få de inn.

Den beste og mest miljøvennlige måten å bli kvitt skrukketroll på er å bruke en feiekost, og ikke insektmidler.

Oppdager du store mengder med skadedyret rundt huset, vil det skyldes gode utviklingsforhold.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Anticimex, Store norske leksikon