Perlekre: Nå er dette skadedyret oppdaget i Norge

Nylig ble et nytt insekt oppdaget i Oslo og Bergen. Det nye skadedyret har fått navnet perlekre og er slektninger av skjeggkre og sølvkre.

Har du hørt om skadedyret perlekre? Vi blir ikke overrasket om du ikke har gjort det. Perlekre ble nemlig helt nylig oppdaget i Norge. Foreløpig har perlekreet blitt oppdaget i en leilighet i Oslo og i et rekkehus i Bergen.

Perlekre er i slekt med skjeggkre og sølvkre, og finnes trolig over hele landet. Ettersom perlekreet er helt nyoppdaget vet man ikke så mye om det ennå.

Siden perlekreet ble funnet i samme område som skjeggkre og sølvkre, antar fagsjef Johan Mattson i rådgivningsselskapet Mycoteam at det minner mye om de to beslektede insektene i levemåte og krav til næring og økologiske forhold.

– Særlig skjeggkre, men også sølvkre kan føre til omfattende problemer i bygninger. Vi regner vi med at også perlekre kan medføre tilsvarende problemer, sier Mattsson til Newswire.

Derfor heter det perlekre

Grunnen til at det nyoppdagede insektet har fått navnet perlekre, er fordi det er karakteristisk perlemoraktig i utseende, nesten gjennomsiktig.

Det nye kreet er mindre enn de andre kreene, kun opp til 8 millimeter. Perlekreet har to lange antenner som er rundt to tredjedeler så lange som kroppen.

– Fordi det er mindre og mer gjennomsiktig tror jeg at både vi og andre har oversett det, men det er ingen tvil om at dette er en egen art, sier han.

Kreene gjør stor skade

Felles for disse insektene er at de sprer seg raskt og er vanskelige å bli kvitt. De elsker norske boliger som er varme og tette, og har tilgang til fukt.

Sølvkreet regnes som enklere å håndtere fordi de ikke blir så mange og gjerne holder seg til en fuktkilde i boligen, som badet.

Skjeggkreet derimot sprer seg til hele konstruksjonen og spiser papir, men lever også av andre lett fordøybare næringskilder.

Mattsson antar at perlekre operer på samme vis som skjeggkre.

Selv om insektene ikke utgjør noen helsefare, så opplever mange det som psykisk terror når de kravler rundt i huset.

Sølvkre vs perlekre. Foto: Mycoteam

Perlekre sprer seg via bagasje

Perlekre ble beskrevet for første gang på Sri Lanka i 1910. Både i Tyskland og Østerrike er det dokumentert funn av perlekre de siste årene.

Perlekreet sprer seg via baggasje eller varetransport, akkurat slik som skjeggkre gjør.

– Nå som vi vet at vi har å gjøre med tre ulike krearter er det enda viktigere å foreta en inngående kartlegging og vurdering av skadetilfeller. Vi må legge en plan for hvordan videre vekst av insektene kan forebygges i Norge, sier Mattsson.

Forskerne antar at insekter som minner om perlekre, skjeggkre og sølvkre har eksistert på jorden i over 350 millioner år. De er dermed godt tilpasset ulike miljøer.

Fakta om perlekre:

  • Ctenolepisma calva er det vitenskapelige navnet på krypet som ble identifisert for første gang i Norge denne uken.
  • Det nye insektet har ennå ikke fått noe norsk navn, men skadedyrekspertene i Mycoteam foreslår at det skal hete perlekre. Det er Artsdatabanken som til syvende og sist avgjør hva den nye arten skal hete på norsk.
  • Perlekre kan bli opp til åtte millimeter lang, og er mindre enn sølvkre og skjeggkre. Antennene er dobbelt så lange som kroppen.
  • Man antar at perlekre minner mest om skjeggkre. Det vil si at den først og fremst lever av cellulose og andre organiske næringsstoffer. Den vil trolig innta hele bygningskonstruksjonen, ikke bare våtrom og bad.

Kilde: Newswire