Husbukk: Skadedyret som spiser opp hus fra innsiden

Husbukk er en bille som har spesialisert seg på å leve av treverk og som kan gjøre stor skade på trehus.

Husbukk – en farlig gjest

Husbukk er fryktet skadedyr som kan gjøre store skader på hus og hytte. Det er husbukklarvene som gjør ugagn, og den borer seg gjennom treverket i svingete ganger.

– Som de fleste billene kan den fly og kan derfor spre seg fra hus til hus – også ved egen hjelp! I områder der husbukken finnes må du derfor være på vakt så ikke ved og virke med angrep tas inn i hus og uthus. Når billene klekkes kan de flytte seg over på nytt trevirke – og hvis veden blir lagret mot en husvegg er det lett for billene og larvene å gnage seg inn i bygningsvirke, sier insektforsker Torstein Kvamme fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til nibio.no.

Husbukk kan leve i generasjoner i trevirket, helt til det er totalt ødelagt. Hvis de får holde på lenge nok vil treverket bli totalt pulverisert.

Hvordan ser husbukk ut?

Husbukk tilhører familien trebukker. En voksen bille er mellom 8 og 20 mm lang, svart eller brunsvart. Den har 11-leddete antenner.

Husbukkens brystskjold er dekke av lange hår, men har to skinnende uhårete flekker.

En voksen husbukk er sjelden å se. Foto:Wikipedia/Offentlig eiendom, Lenke

Dekkvingene kan være helt svarte eller med flekker av grått som danner to bånd.

Husbukk lever store deler av livet som larve og likner på andre trebukklarver. Larvene er hvite og myke. De er bredest ved hodet og smalner bakover. En fullvoksen husbukklarve kan bli opp til 25 mm lang.

Hvor finnes det husbukk?

Husbukk har sitt opphav i Atlas-fjellene i Nord-Afrika, men finnes ikke der lenger. Den har imidlertid spredd seg til store deler av verden.

Heldigvis har husbukk begrenset begrenset utbredelse her til lands. I Norge har husbukk vært vanligst på Sørlandet, i Trøndelag og på Vestlandet. Men nå ser det ut til at klimaendringer fører til at den sprer seg til nye områder.

– På grunn av klimaendringene er det en klar fare for økt husbukkaktivitet – både i områder der den er kjent fra før og inn i nye geografiske områder, for eksempel på Østlandet, sier Johan Mattsson i rådgivningsfirmaet Mycoteam til Newswire.

Hvordan lever husbukk?

Det tar mellom 2 og 10 år for en husbukk å gå fra egg til voksen bille. Hvor lang tid det tar er avhengig av fuktighet, temperatur og næringsinnhold i veden.

Husbukk er et varmekjært insekt og trives derfor best i sør- og vestvendte vegger og takkonstruksjoner.

Larvene vokser raskest når temperaturen er 20 og 30 grader og veden har ganske høy fuktighet. Ved temperaturer under 14 grader eller over 34 grader avtar veksten.

Det er husbukklarvene som borer seg gjennom treverket. Foto: Wikipedia/RasbakEget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Hunnen legger egg i sprekker i treverket og larvene bor i veden. Her borer de ut ganger. Boremelet kastes ikke ut, men blir presset sammen i gangen. Bare rett bak larven er tunnelen tom for mel.

De ytterste laget av treverket blir ikke ødelagt, noe som gjør det vanskelig å påvise angrepene de første årene.

Når larven har nådd en viss størrelse vil den gnage seg opp til overflaten av treverket og skjære ut et flygehull.

Voksne husbukker kommer ut av treverket tidlig på sommeren. Da flyr den over til andre bygninger for å legge egg der. Den velger særlig materialer som ikke er malte eller beskyttet på andre måter.

Voksne husbukker er sjeldne å se – de lever ikke mer enn i 10-15 dager

Tegn på angrep av husbukk

  • Det første tegnet på angrep er vanligvis husbukkens flygehull. Når en oppdager dette kan skaden ha pågått i opptil 10 år.
  • Hvis flygehullene ser gamle ut, og boremelet er mørkegult, tyder det på at angrepet er dødd ut.
  • Hvis angrepet er pågående kan du faktisk høre lyden av larvene som gnager. De lager en raspende lyd som kan sammenlignes med skraping på treet med neglene.
  • Man kan også ta en kniv og lete seg frem i synlige ganger. Finner man larver i treverket er husbukken aktiv.

Hvilken skade gjør husbukken?

Selv om husbukk bare er knappe 20 millimeter kan den gjøre skade på bygninger over tid. Den lever av bartrevirke, fortrinnsvis gran og furu og kan angripe alle deler av huset. Den lager skader i bjelker, panel og tregulv.

– Den foretrekker ferskt treverk der næringsinnholdet er høyt. I tørt og eldre treverk utvikler den seg saktere, sier Mattsson.

Han mener klimaendringer har ført til oppblomstringen av arten.

– Klimaet er blitt varmere og våtere, noe som passer den lille billen perfekt, sier han.

Hvordan bekjempe husbukk?

Skal man bli kvitt husbukk må skadeomfanget først kartlegges. Noen ganger kan det holde å bytte ut deler av treverket, andre ganger må det kjemiske midler til for å få bukt med skadedyret.

– Hvis angrepet ser ut til å være gammelt, for eksempel over 50 år, er det stor sannsynlighet for at angrepet har stoppet opp og billene har dødd ut av seg selv. Da trenger man ikke foreta seg noe, sier Mattsson.

Hvis treverket under 20 år kan angrepet gå mye raskere.

For å finne ut om angrepet er nytt eller gammelt, kan man se om boremelet er lyst. Eldre boremel gulner i fargen. Man kan også ta en kniv og lete seg frem i synlige ganger. Finner man larver i treverket er husbukken aktiv.

Det er flere måter å bekjempe husbukk på:

Bytte ut treverk

I noen tilfeller er det mulig å bytte ut angrepet treverk med treverk som er bestandig mot husbukk. Løvtrevirke eller kjerneved fra lerk og furu er natur beskyttet mot husbukk.

Hvis det er vanskelig å bytte ut angrepne deler kan kjemisk bekjempelse være et alternativ.

Gassing av husbukk

Gassing av husbukk er dyrt og kan bare utføres av spesialutdannet fagpersonell. Fordelen med gass er at den umiddelbart tar livet av alle husbukker, inkludert larver og egg. Ulempen er at den ikke gir noen garanti mot fremtidige angrep.

Insektmidler mot husbukk

Det finnes insektmidler som er beregnet på å stryke på treverk. Disse hindrer ny egglegging, men tar ikke livet av husbukklarvene inne i treverket. Insektmidler krever også ubehandlet treverk, og derfor må all overflatebehandling fjernes før behandling.

Oppvarming av treverk

Oppvarming av treverk er et lite brukt alternativ i Norge, men her varmes treverket opp til 52-53 grader over en kort periode, og dette vil drepe alle stadier av husbukk.

Det anbefales å overlate med å bekjempe husbukk til et profesjonelt skadedyrsfirma for å være sikker på at alle larvene dør. Det trengs også kunnskap og utstyr for å fjerne udyrene for godt.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Newswire, Norsk Insititutt for bioøkonomi og Store Norske Leksikon