Hoggorm: Slik blir du kvitt giftslangen i hagen og på hytta

Hoggormen er Norges eneste giftige slange. Men hvordan kjenner du igjen en hoggorm, hvordan blir du kvitt hoggorm rundt huset og hytta og hvor farlig er egentlig et hoggormbitt? Det får du svaret på her.

Hoggorm i Norge

Hoggorm (vipera berus) er en av de tre frittlevende slangeartene vi finner i Norge, og den er den eneste som er giftig.

Vi finner hoggorm over det meste av Sør-Norge. Det nordligste funnet av hoggorm er fra Rana i Nordland.

Hoggormen forekommer på lyngheier, myrer, i åpne skoger og enger, men aller helst i solvarme lier og bakker. Der ligger den ofte sammenrullet i solskinnet.

I kulturlandskapet foretrekker den brakklagte enger, helst i nærheten av steingjerder, buskekratt eller annet skjul.

I fjellet går den til bjørkebeltet, men hoggorm kan også påtreffes helt opp til snaufjellet.

Lær mer om hoggormen

Denne artikkelen er ganske lang, trykk på lenkene under så hopper du rett til det du er mest interessert i. God lesing!

Hvor farlig er et hoggormbitt?

For de fleste av oss er ikke et hoggormbitt livstruende, men alle bør komme seg til lege så snart som mulig.

I de fleste tilfeller vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men i noen tilfeller kan den bite. For eksempel hvis du tråkker på den, løfter den opp eller provoserer den.

Hoggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter.

Selv om det å bli bitt av hoggorm ikke er livstruende, vil et hoggormbitt alltid gi ulike reaksjoner – alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning.

Heldigvis er 30 prosent av alle hoggormbitt tørrbitt der det ikke sprøytes inn gift, og disse er ufarlige.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand.

Hvis du tråkker på hoggorm

Tråkker du på en hoggorm ender du ofte opp med et hoggormbitt. Foto: iStockphoto

Symptomer på hoggormbitt

Symptomer på hoggormbitt med gift kan være smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Symptomene kommer gjerne etter 1-2 timer.

Ved totalt fravær av symptomer 2 timer etter bittet, er det sannsynlig at du har fått et tørt bitt.

For friske menensker er hoggormbitt ufarlig, men hvis du blir bitt av hoggorm skal du holde deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres til transport.

La hoggormbittet være i fred – ikke klem, skjær eller sug på bittet. Alle som blir bitt av hoggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen.

For enkelte grupper er et hoggormbitt ekstra farlig. Barn er mer følsomme for hoggormgiften og mottar en større giftmengde per kilo kroppsvekt i forhold til hos voksne.

Andre grupper som bør være på vakt ved hoggormbitt er eldre, gravide, de med nedsatt allmenntilstand og personer som bruker enkelte blodtrykksmedisiner.

Hoggormbitt rammer også ofte hunder og katter, les mer om huggormbitt på hund og huggormbitt på katt.

Hvordan ser en hoggorm ut?

Hoggormen er lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske svarte sikksakkbånd langs ryggen.

Fargen på hoggorm er grå (mest hanner) eller brun (hunner). Noen hoggormer er veldig mørke, og noen er til og med helt svarte, og da blir det nesten umulig å se sikksakkbåndet.

Hoggorm - utseende

Noen hoggormer er helt svarte. Foto: iStockphoto

Lengden på ormen overstiger sjelden 65 cm, men enkelte dyr i Norge kan komme opp i 86 cm. En hoggorm veier 150 – 200 gram, og hunnen er ofte noe større enn hannen.

Hoggorm kan lett skilles fra buorm som har to gule flekker i nakken. Buromen er også større enn hoggormen, ofte over 1 meter lang.

Det som skiller slettsnok fra hoggorm er to rader med svarte prikker på ryggen.

Hoggorm er fredet

I følge naturmangfoldloven er hoggormen og alle andre slanger i Norge er fredet.

Du har altså ikke lov til å ta livet av hoggorm eller andre slanger, og du kan straffes med bøter.

Naturmangfoldloven åpner for felling av hoggorm ettersom den sier at «dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr».

Dette er for eksempel barnehager der det er en reell risiko for at ungene kommer i kontakt med hoggorm.

Hvordan bli kvitt hoggorm?

Hoggormen er mest aktiv i det varme sommermånedene, men om vinteren ligger den i dvale.

Hverken hoggorm eller andre slanger gjør skader på hus og bygninger, men de fleste av oss ikke beigeistret for å møte hoggorm rett utenfor stuedøra.

Derfor bør man gjøre noen tiltak for å forhindre at de kommer for nært inn på hus og hytte.

Gode tiltak for å holde hoggormen på avstand er å fjerne busker, kratt, høyt gress og steingjerder. Smågnagere trives nemlig godt i kratt og buskas og tiltrekker seg hoggorm.

Å redusere bestanden av smågnagere vil gjøre hagen eller området rundt hytta di mindre attraktivt for hoggormen, fordi det reduserer slangens tilgang til mat.

Hvis du oppdager en hoggorm i hagen, skal du IKKE ta livet av den fordi den er fredet. Du skal heller fange prøve å fange den og slippe den ut et annet sted eller bare la den være i fred.

Du kan fange hoggorm ved å legge plast- eller papprør på bakken.
Slangen er nysgjerrig og vil ofte krype inn og utforske slike rør. Rørene bør sjekkes om morgenen og kvelden mens det er kjølig og hoggormen er lite aktiv.

Når ormen er fanget skal den slippes ut igjen, helst i et område hvor den ikke vil være til plage for andre mennesker.

Et annet alternativ er å kjøpe en ormefelle som har et svært klebelig klister som ormen setter seg fast i. Ormen frigjøres fra fellen ved å helle på vanlig matolje som gjør at ormen løsner fra klisteret av seg selv.

Av dyrevelferdshensyn skal hoggormfellen alltid sjekkes minst 3 ganger i døgnet etter at den er satt ut. Fellen må aldri settes ut og forlates uten ettersyn.

Fakta om hoggorm

  • Om vinteren ligger hoggormen i dvale, opptil flere hundre dyr kan overvintre sammen
  • Før trodde mange at hoggormen kunne bite seg selv i halen og rulle som et hjul.
  • Hoggormer kan bli 10-15 år dersom den får leve i fred.
  • Hoggormer er nyttedyr som holder bestanden av gnagere nede.
  • Mange tror hoggormunger er farligere enn de voksne. Ungene er ikke giftigere, men raskere i bevegelsen. Samtidig har ikke hoggormunger lært å posjonere ut giften.
  • Hoggormen er vekselvarme dyr, det vil si at de varmes opp av luften omkring. I kaldt vær vil de være trege i bevegelsene. Derfor ligger de ofte på soloppvarma steiner for å få opp kroppstemperaturen.
  • Hoggormens føde består av smågnagere, spissmus, frosk firfisler og fugleunger.
  • Finner du en hoggormunge er det stor sjanse for at mor og søsken er i nærheten.

Kilder: Folkehelseinstituttet, snl.no, abcnyheter.no, lommelegen.no, helsenorge.no og nrk.no