Forventer økning i skjeggkre – men det finnes en løsning

De siste årene har skjeggkre spredd seg til hele Norge. Og det forventes at økningen fortsetter i året som kommer, men med ny bekjempelsesmetode er problemet håndterbart.

Det har vært en eksplosjon av skjeggkretilfeller de siste årene i Norge. Øyvind Magerøy er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring, og ekspert på skadedyr i norske hjem. Han forteller om en enorm pågang av kunder som melder om skjeggkre.

– I 2019 fikk Norsk Hussopp Forsikring melding om skjeggkre i over 11 000 boliger. Veksten har vært vanvittig stor, men med nye metoder er skjeggkreproblement nå håndterbart, forteller fagsjefen i en pressemelding.

Se her hvordan du unngår å få skjeggkre i hus og hvordan du blir kvitt det.

Bedre kontroll på situasjonen 

I fjor resulterte et forskningsprosjekt som ble styrt av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring i å finne en forgiftet åte med svært god effekt mot skjeggkre. Sammen med skadedyrbransjen ble det i en videreføring av prosjektet gjort forsøk som la grunnlag for en effektiv bekjempelsesmetode. 

– Vi fikk et gjennombrudd i bekjempelsen av skjeggkre i fjor. Sammen med Folkehelseinstituttet og en faggruppe fra skadedyrsbransjen, utarbeidet vi metoder som tar knekken på hele 90 prosent av bestanden i løpet av ti uker. Det gjør at vi nå har fått bedre kontroll på situasjonen og forhåpentligvis får bremset utviklingshastigheten. Veksten vil fortsette i året som kommer men trolig ikke like eksplosivt, sier Magerøy. 

Metoden går ut på at åten legges punktvis langs veggene i hele boligen. Det beregnes ett punkt åte per kvadratmeter bolig, altså 100 punkter på 100 kvm. 

Flest i Hordaland og Akershus

Statistikken viser at det i fjor var høyest forekomst av skjeggkretilfeller i daværende Hordaland, Akershus, Rogaland og i Oslo. 

– I tettbefolkede områder er det flere tilfeller og større spredning. Det er langt færre saker nordover og i utkantstrøk, sier Magerøy om skjeggkrestatistikken for fjoråret. 

Skjeggkreene ble først oppdaget i Norge i 2013. De første tilfellene ble registrert i Rogaland og i Hordaland, og spredde seg raskt utover landet. Skjeggkreene er ufarlige for mennesker og gjør ingen skader på boligene, selv om de kan oppfattes som sjenerende og ubehagelige. 

Fakta om skjeggkre

  • Skjeggkre er vingeløse insekter som hører til slekten børstehaler.
  • Voksne individer blir 12-18 mm. 
  • Utvikling fra nymfe til voksen tar fra 18 måneder til 3 år. 
  • Etter kjønnsmodning kan skjeggkreene leve opptil 7 år og legger ca. 50 egg i året. 
  • Insektene livnærer seg på proteiner, karbohydrater og fett, og i mangel på noe annet, papir. 
  • Trives best i fuktige omgivelser, men tåler også tørre omgivelser og kan derfor leve i hele boligen.