Fleskebille:  Slik bekjemper du billene som angriper maten din

Fleskeklanner, også kjent som fleskebille, er et av de vanligste skadedyrene man møter på i norske hjem. Her får du vite mer om hva de angriper, og hvordan du forebygger og bekjemper flaskebiller.

Fleskeklanner kalles også fleskebille

Fleskeklanner, eller fleskebille som den heter på «folkemunne» (Dermestes lardarius), er en vanlig bille i Norge som hører til insektfamilien klannere.

Fleskebiller lever utendørs i Sør-Norge, men finnes innendørs i hele landet. Fleskebiller anses som viktige nedbrytere av organisk materiale og lever av dyriske stoffer.

Utendørs lever billene av dyrerester som døde smågnagere, gamle vepsebol og rester i fuglereir.

Hvis du får fleskebiller inn i huset vil de livnære seg på matvarer og derfor regnes de som skadedyr.

Slik kjenner du igjen en fleskebille

En voksen fleskebille er 7 – 9 mm lang. Den er lett gjenkjennelige med svart kropp med et grått tverrbelte over dekkvingene. På tverrbelte har fleskebillene 6 svarte prikker.

Fleskebiller gjør skade på mat

Fleskebillen dukker ofte opp på kjøkkenet hvor den kan angripe tørrfisk, fleskeskinker, fenalår, pølse og ost.

Hos fleskebiller kan både larver og voksne biller gjøre skade, men det er hovedsaklig larvene som påfører matvarer skader.

I noen tilfeller gnager larvene seg inn i treverk eller annet materiale.

Fleskebiller kan også dukke opp i kjeller og på loft hvor de kan ha livnært seg på en død mus.

Forebygging av fleskeklanner

En god måte å forebygge fleskebiller på er godt renhold slik at det det ikke ligger igjen matrester i huset. Støvsug jevnlig der det samler seg brødsmuler og i sprekker og oppbevar dyrefôr i tette beholdere.

Fleskebillene kan fly og de kommer gjerne inn i huset på varme sommerdager, og derfor kan det lønne seg å ha netting foran vinduer og ventiler.

Bekjemping av fleskebiller

Fleskebillen er et vanlig insekt og et par biller i huset på våren og sommeren er ikke uvanlig. Det krever ingen bekjempelse utover fjerning av billene.

Hvis fleskebillene har formert seg, er det i bolighus nok med mekanisk rengjøring av formeringsstedet. 

Vanlige formeringssteder kan for eksempel være matvarer for dyr eller mennesker, fuglereder i huset, fuglereder i ventiler eller døde mus i gulv og vegger.

Du kan fjerne fleskebillene ved å støvsuge dem opp. For å være helt sikker på at insektene ikke sprer seg, bør støvsugerposen legges i en plastpose som knytes godt igjen. Legg deretter posen i fryseren før de kastes.

Matvarer bør undersøkes grundig og angrepne matvarer bør kulde- eller varmebehandles før de kastes.

Ved frysing må temperaturen være under – 18 til -20 °C i en uke for å drepe fleskebillen. Det er viktig at matvarene tas fra vanlig romtemperatur og ned i fryseren. Tar man dem fra kjøleskaptemperatur kan fleskebillene bli akklimatisert og overleve frysing.

Angrepne matvarer kan også varmebehandles til over 55 °C i mer enn en time.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Anticimex, Abs skadedyrkontroll, ABC Skadedyrteknikk