Dette rådet mot skjeggkre har mange fått med seg!

Skjeggkre skaper mange problemer for boligeiere og ingen har lyst å få skadedyret i hus. En ny undersøkelse viser at ett forebyggende råd spesielt mange nordmenn har fått med seg.

skjeggkretips

Skjeggkre er skadeinsektet som oftest bekjempes i Norge, med hele 7434 bekjempelser i fjor, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det skriver Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding. De opplyser også at skadedyret også topper deres skadestatestikk.

Skadedyret ble først oppdaget i Norge i 2013, og har eksplodert i omfang siden den gang.

Vi har tidligere i Vi i Villa skrevet om skjeggkre. Både hvordan du bekjemper det og forebygger å få kreet i hus.

En ny undersøkelse viser nå at det er ett forebyggende råd spesielt mange nordmenn har fått med seg. Hele 1 av 4 sier at de pakker ut nye ting utenfor boligen og kvitter seg med emballasjen, for å unngå skjeggkre.

Undersøkelsen har handlet om å finne ut av hvilke tiltak nordmenn gjør for å hindre skadedyr i boligen.

– Det er oppløftende å se at så mange har fått med seg at et av de viktigste forebyggende tiltaket de kan gjøre er å unngå og ta insektet med seg inn, sier Inger Kringlebotten, som jobber med skadeforebygging i Norsk Hussopp Forsikring.

Skjeggkre liker trange skjulesteder og oppholder seg derfor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende.

– Fortsett å pakke ut nye ting ute og kast emballasjen så raskt som mulig, råder hun.

Kan bekjempes effektivt og sikkert

Skjeggkre er ikke farlig og gjør minimalt med materiell skade, men kan oppleves svært sjenerende. Siste forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden.

– Fjerning av alle individer kan være vanskelig, men i samarbeid med Folkehelseinstituttet har vi utarbeidet effektive bekjempelsesmetoder som gjør at det i stor grad er mulig å bli kvitt insektene, sier Kringlebotten. 

Bruk støvsugeren flittig

Skjeggkre, i motsetning til sølvkre, trives i hele boligen så lenge det er mat den kan spise. Derfor er det viktig å holde grundig rent, også i skaper og skuffer. Det er spesielt viktig for å fjerne konkurrerende matkilder, dermed øker du effekten av forgiftet åte.

– Hvis du har fått skjeggkre anbefaler vi at du støvsuger ofte og grundig. Det er med andre ord effektivt å ha støv på hjernen når du skal bli kvitt skjeggkre, sier Kringlebotten.

Skjeggkre er et av flere skadeinsekter det går an å forsikre seg mot.

Om undersøkelsen

  • I spørsmål om hvilke av følgende tiltak har du gjort de siste 12 månedene for å hindre skadedyr i boligen, svarer 26 prosent at de har pakket ut nye ting ute og kastet emballasjen så raskt som mulig for å unngå å få med skjeggkre inn.
  • Undersøkelsen er gjennomført i mai 2021. Den er gjennomført på web i et landsrepresentativt utvalg på 1015 respondenter.