Tiltak mot radon

Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt. Les hva du kan gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen din.

Foto: Statens strålevern. Anne Liv Rudjord

Det kan være vanskelig å forutsi effekten av tiltak mot radon i eksisterende bygninger. Generelt bør det derfor startes med enkle og billige tiltak.

Enkle tiltak:
– Tetting rundt rørgjennomføringer
– Tetting av hull, sprekker og åpninger i betonggulv og støpeskjøter i overgang gulv/vegg
– Støping av betonggulv på jord-/steingulv
– Pussing av lettklinker og annen synlig, luftgjennomtrengelig grunnmur (begge sider)
– Montering av vifte og/eller ventiler i yttervegg og grunnmur for å bedre ventileringen i kryperom, kjeller eller oppholdsrom, eventuelt i kombinasjon med frostsikringstiltak
– Etablering av lysgrav eller heving av luftinntak for ventiler nær grunnen

Omfattende tiltak:
– Innvendig pussing av lettklinker og annen luftgjennomtrengelig grunnmur, skjult bak innvendig kledning, herunder alle utsparinger, vindussmyg og gjennomføringer
– Innvendig- eller utvendig radonbrønn
– Benytte radonsperre ved oppbygning av ny gulvkonstruksjon
– Tetting med vindsperreprodukt på undersiden av bjelkelag i kjeller eller kryperom
– Montering av balansert ventilasjonsanlegg i hele eller deler av bygningen
– Etablering av nytt gulv over eksisterende betonggulv med ventilerte luftespalter
i vann (lufting, lagring og/eller filtrering)