Sikre boligen mot innbrudd

På sommeren er innbruddsfaren størst. Magnus Haldorsen fra Gjensidige gir gode råd for hvordan du kan forhindre at innbrudd skjer i akkurat din bolig.

Det blir stadig færre innbrudd – også på sommeren. Dette viser ferske tall fra Gjensidige. En hovedårsak er at boligeiere er bedre forberedt på at innbrudd skjer.

Jevn nedgang
På 10 år er antall innbrudd redusert med 64 %. Det har generelt vært en jevn nedgang i hele landet, men fremdeles er faren for å bli rammet av innbrudd størst i sentral strøk forteller Magnus Haldorsen, produktutvikler for Hus, Hytte, Innbo og Verdigjenstand i Gjensidige.

Innbrudd er likevel ikke det som har størst innvirkning på prisene for å forsikre boligen din. Det har derimot brann og vannskader. Det er her de største utbetalingene kommer. De største rabattene hos forsikringsselskapen oppnår du ved å sikre boligen mot nettopp brann- og vannskader.

– Men innbrudd er kjedelig for de som opplever det. At noen har vært inne i huset ditt og stjålet verdigjenstander kan oppleves svært dramatisk, sier Haldorsen videre. – Vi anbefaler derfor at man installerer alarm eller i det minste en sikkerhetslås.

Alarm virker preventivt
– Alarm er viktig. For det første er tyvene kortere inne i boligen og de rekker ikke å få med seg like mye. Dessuten virker det preventivt – tyvene går gjerne videre til neste hus hvor det ikke er alarm forklarer Haldorsen. Det er tydelig for alle hvis boliger har installert alarm og er tilknyttet et vaktselskap.

– Sikkerhetslås er annet viktig tiltak. Det gjør det vanskeligere å bryte seg inn, og tyvene må finne alternative veier for å bære ut større gjenstander. I tillegg har også dette vist seg å være effektivt for å forhindre at uønskede gjester er inne i boligen i lang tid.

Reduserer forsikringspremien
– En sikkerhetslås er en engangsinnvestering, som ikke koster så mye å få installert, men du må nok regne med et par tusen kroner. Til gjengjeld reduserer en del forsikringsselskaper premien forteller Magnus Haldorsen.

Installerer du alarm som er koblet mot en sentral kan du oppnå inntil 14 % rabatt. I tillegg slipper du å betale egenandelen hvis du likevel er uheldig og opplever innbrudd.

Skal du installere alarm kan du sjekke hvilke vaktselskaper ditt forsikringsselskap har avtale med, slik at du oppnår en rimeligere pris på installeringen og driftsavtalen.

Selv om antall innbrudd er drastisk redusert viser statistikken fra Gjensidige at det om sommeren er 8 % flere innbrudd enn ellers i året. Det er derfor fremdeles viktig å være spesielt beviste på hvordan man forlater huset i sommermånedene.

Det er flere ting du kan gjøre for å forhindre at hjemmet ditt blir tyvens neste offer.


Tiltak for å hindre innbrudd

 • Få huset til å se mest mulig bebodd ut, inne og ute.
 • Allier deg med naboen når det gjelder post og søppel.
 • Be postkontoret og avisen om å stoppe levering når du er bortreist. 
 • Tidsbryter til lyset inne og ute og til radioen kan være lurt å ha. 
 • Viderekoble telefonen din til feriestedet.
 • Sjekk alle dører og vinduer.
 • Forsikringsgodkjente (FG-godkjent) låser er en god investering. 
 • Pass ekstra på skjulte vinduer og dører. 
 • Enveisskruer på eks. kjellervinduer hindrer at rutene kan vippes ut. 
 • Fysiske hindringer gjør at tyvene bruker lengre tid og lager mer støy.

Alarm gjør det vanskelig for tyven

 • Det er svært sjelden innbrudd i boliger med alarm. 
 • Flere alarmer er en viktig årsak til at antall innbrudd er redusert de senere år, kombinert med at folk trolig er mer bevisste på hvordan de forlater boligen i ferier.
 • Utbyttet for tyven er i gjennomsnitt 70 prosent mindre i boliger der alarmen utløses. 
 • Alarm gjør arbeidsforholdene dårligere for inntrengeren. 
 • Det beste er å koble alarmen til et vaktselskap. 
 • Alarmen bør være FG-godkjent. Kontakt forsikringsselskapet hvis du er i tvil. Har du installert FG-godkjente låser eller alarm i det siste bør du ta kontakt med ditt nærmeste forsikringskontor. Da kan du nemlig være berettiget til sikkerhetsrabatter. Med alarm koblet mot sentral kan man oppnå inntil 14 % rabatt.