Når er det tid for dekkskift?

Med vårens fremkomst blir gresset grønnere og gradestokken stadig varmere, noe som også betyr det er tid for dekkskift. Men når lønner det seg å skifte dekk, og hvordan kan du best gjøre det selv? Det gir vi deg svaret på her.

skifte dekk

Ingen regler for dekkskift

I Norge er verken piggdekk eller vinterdekk påbudt, men du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på og biler med tung last skal ha kjetting med. Derfor er det heller ingen regler for når du gjør dekkskift, men piggdekk og kjetting kan kun brukes i bestemte perioder avhengig av hvor i landet du bor.

Husk at i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger må alle som kjører med piggdekk betale gebyr innenfor nevnte kommunegrenser.

Bruk av piggdekk i Sør- og Midt-Norge

For Sør– og Midt Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober.

Bruk av piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark

For Nordland, Troms og Finnmark må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Hvis du er utenfor disse datoene og føret tilsier at du må bruke vinterdekkene dine med pigger – kan og skal du gjøre det. Du må bare huske å foreta dekkskift, hvis føret endrer seg.

Mønsterdybde for sommerdekk og vinterdekk

Kravene til mønsterdybden på dekkene følger årstidene og er ulike på sommer og vinterstid. På sommerstid så er kravet 1,6 millimeter og på vinterstid er kravet 3 millimeter, over 2/3 av dekkets bredde. Litt for enkelthets skyld så sier vi sommerdekk og vinterdekk.

I Norge ikke er krav til hvilke dekk du skal bruke på bilen på om sommeren eller vinteren. Det er du som sjåfør som er ansvarlig for å påse at bilen har tilstrekkelig med veigrep under alle forhold.

Foretar du dekkskift selv må du huske å kontrollere om dekkene er innenfor minimum mønsterdybde. Kontroller også dekkene og felgene for skader når du skifter. Er dekkene under mønsterdybde og du ser korder som stikker frem eller eventuelt andre skader – er det på tide å skifte ut dekkene.

10 tips for hvordan du kan skifte hjul:

1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
2. Trekk til håndbremsen.
3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader.
5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
6. Kontroller mønsterdybde.
7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
9. Sjekk lufttrykket.
10. Etter noe mils kjøring bør du sjekke om hjulmutterne/boltene sitter og etterstramme.

Informasjonen er hentet fra NAF