Måker som bråker – Hva kan du gjøre?

Om du har hatt problemer med måker tidligere, må forebyggende tiltak gjøres nå. Etter hekkingen har startet, er det nemlig for sent.

måker

Måker vender oftest tilbake til samme hekkeplass over flere år. Hadde du problemer med måker i fjor, kan du gjøre forebyggende tiltak for å få dem til å finne et annet sted nå. Dette må gjøres i god tid, fordi når reirbyggingen er i gang, skal måkene få hekke i fred, og da er det forbudt å fjerne eller forstyrre reir.

– Våren og sommeren er en sårbar tid for de truede måkene over hele landet, og det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred i denne perioden. Vi må lære oss å leve med naturen tett på, også i byene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Truede måker trekker inn til byene

Alle de fire urbane måkeartene, hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet.

– I byene spesielt kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en betydelig tilbakegang over flere år. Matmangel og hekkeområder som forsvinner på grunn av arealendringer, gjør det vanskeligere for måkene å få frem unger, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Grunnen til at måkene trekker inn til byene for å hekke, mer nå enn før, er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det enklere å finne mat og å unngå rovdyr.

Måkene er mest aggressive mens de har unger i og utenfor reiret. Ofte ser vi at jaging og skremming forlenger hekketiden. Derfor er det best å unngå å forstyrre dem i denne korte perioden.

Foto: Gård Bredesen / Miljødirektoratet

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • Spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking
  • Kommunen kan legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Kan stupende måker skade deg?

Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære.

Sitater og informasjon er hentet fra en pressemelding utsendt av Miljødirektoratet