Høye strømpriser øker bruk av propan til oppvarming

Mange nye propanbrukere - men kan de propansikkerhet?

propantank

Propan er mer aktuelt enn noen gang. Høye strømpriser har gjort at stadig flere har oppdaget at propan kan brukes til oppvarming. Det ses på salgstallene av gassovner, som er revet ut av hyllene, og har vært utsolgt i flere omganger. Nå er det mange kjøpere av propan som kansklje aldri har håndtert gass før. Spørsmålet er om alle kjenner til propanvettreglene.

I fjor meldte flere av de store kjedene om at de har solgt fem ganger så mange gassovner som året før. En gassovn til innendørsbruk tar ikke all verdens med plass, og er heller ikke en stor investering, men det kan ha en varmeeffekt på 1500 – 4200 watt. Ovnen kobles til en propanflaske, akkurat som en gassgrill.

Propan er trygt når brukt riktig, men samtidig er propan en brannfarlig gass, ovnene kan bli svært varme og man skal være oppmerksom på avgasser og lekkasjer.

«Mange har aldri brukt propan før, og det er viktig å spre informasjon om sikker håndtering av gass», sier Kai Arne Tollerud, sikkerhets- og kompetanseavnsvarlig i Linde. Trollerud er tidligere brannmann og underviser til og med brannvesenet i gass og beredskap.

Hva er riktig håndtering av gass?

Trollerud understreker at det er mye som skal til for at det går galt med propan. – Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det etter forskriftene, så er du trygg, sier han.

Allikevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan. En propanovn skal kun brukes når du er til stede. Bruk også ovnen i godt ventilerte rom, siden gassovner bruker oksygen for å brenne. Når ovnen ikke er i bruk skal den kobles helt fra.

Les godt gjennom propanvettreglene, slik at du blir bevisst på riktig håndtering av gass.

kai
Kai Arne Trollerun fra Linde. Foto: Linde

Kjenner du propanlukt?

Kjenner man gasslukt eller registrerer lekkasjer skal man stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren. Samtidig må man fjerne tennkilder, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Luft grundig med åpne vinduer og dører, og evakuer området.

Propanvettreglene

  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved innendørsbruk
  • Propan må aldri oppbevares på loft eller i kjeller
  • Oppbevar riktig mengde propan hjemme. Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller lignende.
  • Propanflasker må lagres og fraktes stående. Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan i verste fall eksplodere.
  • Bruk kun godkjent propanutstyr og propanlager.
  • Ikke utsett flasken for kraftig varme. Alle AGA propanflasker som Linde leverer har en sikkerhetsventil som slipper ut trykk ved eventuell unormal varmepåvirkning.
  • Sjekk utstyret jevnlig for lekkasjer. Se lekkasjefilm HER.
  • Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparatet, regulator eller flaske selv.

Informasjon i denne artikkelen er hentet fra Linde