Derfor skal du huske å snu brannslokkeren

Dersom pulveret inne i apparatet klumper og forsteiner seg, kan du risikere å sitte med en brannslokker som ikke virker eller fungerer dårlig ved brann. 

I 4 av 10 boliger blir det ikke gjort tiltak for å unngå at pulveret i brannslokkeren klumper og forsteiner seg, viser en ny undersøkelse. Det kan gjøre at apparatet ikke virker eller fungerer dårlig ved brann.

Det går frem av en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i forbindelse med Brannvernuka, i en pressemelding. Analysebyrået Kantar har gjennomført 1034 intervjuer over hele Norge.

Så ofte skal du snu brannslokkeren

Du bør vende brannslokkeren opp ned en gang i kvartalet eller halvåret for å være sikker på at pulveret inni ikke har forsteinet eller klumpet seg. I tillegg bør du sjekke at pilen på trykkindikatoren står på grønt og at plomberingen er intakt.

– Legg gjerne øret inntil apparatet, og hør etter en slags sildrelyd, og sørg for at sikkerhetssplinten sitter på plass, for å hindre at apparatet løser seg ut ved et uhell. Skumapparater trenger du ikke snu påsier branningeniør Anders R. Ellingbø i forsikringsselskapet If.

Mer enn ni av ti nordmenn har brannslokkesapparat hjemme. To av ti sier de har husbrannslange, viser spørreundersøkelsen.

– For å ha mulighet til å slokke et branntilløp selv, er det et krav om at alle hjem skal ha et manuelt slokkemiddel i boligen. Enten brannslange eller brannslokkeapparat med en minimumsslokkeeffekt på 21A og et innhold på minimum 6 liter, sier Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

– I tillegg skal det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Selv om loven ikke krever det, mener vi man bør ha minst ett slokkeapparat i hver etasje, plassert i tilknytning til hovedsoverom og kjøkken, sier Søtorp.

Alle i boligen bør gjøre seg kjent med hvor brannslokkeapparater eller slanger befinner seg, og hvordan de virker. Slokkerne bør stå lett tilgjengelig.

Det er viktig å øve på brann, uansett om du bor i en enebolig eller i en blokkoppgang i et borettslag.

Hvis det skulle begynne å brenne, stiller du sterkere hvis du har tenkt gjennom og øvd på hva du bør gjøre. Les her hvorfor en lukket soveromsdør kan bety forksjellen mellom liv og død.