Advarer mot å lade ståhjulinger uten tilsyn

Ståhjulinger er spesielt populært blant ungdom, men en rekke branner skaper bekymringer.

I vårt naboland Sverige er det registret 56 branner i såkalte ståhjulinger. Også i Norge har det vært flere branner i de populære brettene, men her finnes det imidlertid ingen som har full oversikt over denne typen branner.

– Vi vet om flere branntilløp og noen branner. De fleste brannene har oppstått i forbindelse med ladning uten tilsyn. De forholdsvis mange svenske tilfellene gjør at vi nå går ut og advarer mot å lade ståbrettene om natten eller på dagtid uten tilsyn, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Mørketallene er store

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt i gang markedstilsyn med de populære brettene.

Hos den svenske motparten til DSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), er det registrert 56 branner i ståhjulinger mellom juli 2016 og juni 2017.

MSB regner med at det er store mørketall. Også her har de fleste av brannene skjedd mens ståhjulingen har stått til ladning.

– Det mest bekymringsfulle er at dette er produkter som først og fremst brukes og lades av tenåringer. Vi er usikre på om unge og foreldre kjenner godt nok til brannrisikoen ved disse brettene, sier Sigmund Clementz i If.

Frykter nattbrann

Skrekkscenariet er at det begynner å brenne om natten mens folk sover.

– Det er langt større risiko for store konsekvenser om brannen i ståbrettet oppstår på natten når alle sover – eller på dagtid når ingen er hjemme, sier Clementz.

I fjor foretok det svenske Elsäkerhetsverket og Arbetsmiljöverket en tilsvarende undersøkelsesom den DSB nå er i gang med i Norge.

Resultatet var salgsstopp for hele 10 av 13 ståbrett fordi de enten ikke oppfylte ikke kravet til CE-merking, manglet bruksanvisning på svensk eller en forsikring om at produktet er i tråd med det som blir lovet.

Også i USA har det tidligere blitt trukket tilbake en rekke ståbrett på grunn av brannfare. En rekke flyselskaper har totalforbud mot å ha brettene ombord.

Billigbatterier

– Det er velkjent at li-ionbatterier kan ta fyr under lading, bruk eller lagring. Risikoen for at dette skjer er lav, men for billige batterier av lav kvalitet vil sannsynligheten være høyere, sier Helge Weydahl, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og sekretær i Norsk forum for batterisikkerhet.

– Så sent som i fjor ble det tilbakekalt over 500 000 batteridrevne ståbrett fra ti ulike leverandører i USA, sier han.

Fem sikkerhetstips for ståhjulinger

  • Kontroller at både brett og lader er CE-merket
  • Har du kjøpt ståhjulingen i Norge skal det ha norsk bruksanvisning. Er bruksanvisningen dårlig skrevet kan det være tegn på en useriøs produsent.
  • Har ståbrettet ingen spesielle merker for produsent, typebetegning og liknende er det økt risiko for at elsikkerheten er dårlig
  • Vær i nærheten når du lader ståbrettet – gjør det aldri når du sover eller ingen er hjemme.
  • Kontroller at brettet ikke blir varmt under lading. Lad i rom med røykvarsler, gjerne i nærheten av brannslukningsapparat eller brannteppe.

Kilde: Forsikringsselskapet If