10 smarte tips for en tryggere bolig

Det er et sørgelig faktum at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Men ved å være føre var, kan risikoene for både ulykker, innbrudd og skader reduseres betraktelig. Her er ti effektive sikkerhetstiltak for et tryggere hus:


Anlegget fra Waterguard styres av en sentral som overvåker signaler fra ulike sensorer, plassert der det er mulig at vannlekkasjer oppstår.

1. effektivt mot vannskader

Daglig rammes om lag 200 mennesker i Norge av vannskader, i følge forsikringsbransjen. Dersom du sørger for å koble på en magnetventil på hovedvannledningen kan vanntilførselen kuttes raskt og effektivt om det oppstår uregelmessigheter. Anlegget styres av en sentral som overvåker signaler fra ulike sensorer, plassert der det er mulig at vannlekkasjer oppstår. Ved å koble til temperatursensorer kan systemet også varsle om frostskader på boligens rør. Gjennom vaktselskapet og via SMS varsles så huseier om at noe er galt med rørene.

For mer info: www.waterguard.no

Vanndetektorer kan også kobles mot en boligalarm som varsler mot brann og innbrudd.
Se www.g4s.no

Det er heller ikke helt ubetydelig hvilke rør du velger til huset ditt. Dersom du skal skifte ut gamle rør i eksisterende hus eller bygge nytt, kan du velge rør fra produsenten Viega som har utarbeidet rørsystemer med synlig lekkasjesikring og varslingssystem i rørskjøtene.
Se www.viega.no


Viega som har utarbeidet rørsystemer med synlig lekkasjesikring og varslingssystem i rørskjøtene.

1. effektivt mot vannskader

Daglig rammes om lag 200 mennesker i Norge av vannskader, i følge forsikringsbransjen. Dersom du sørger for å koble på en magnetventil på hovedvannledningen kan vanntilførselen kuttes raskt og effektivt om det oppstår uregelmessigheter. Anlegget styres av en sentral som overvåker signaler fra ulike sensorer, plassert der det er mulig at vannlekkasjer oppstår. Ved å koble til temperatursensorer kan systemet også varsle om frostskader på boligens rør. Gjennom vaktselskapet og via SMS varsles så huseier om at noe er galt med rørene.

For mer info: www.waterguard.no

Vanndetektorer kan også kobles mot en boligalarm som varsler mot brann og innbrudd.
Se www.g4s.no

Det er heller ikke helt ubetydelig hvilke rør du velger til huset ditt. Dersom du skal skifte ut gamle rør i eksisterende hus eller bygge nytt, kan du velge rør fra produsenten Viega som har utarbeidet rørsystemer med synlig lekkasjesikring og varslingssystem i rørskjøtene.
Se www.viega.no

2. Livredderen

Brannvarsler er en meget effektiv livredder. E n undersøkelse foretatt av Norsk Brannvernforening viser at 36 personer i løpet av de tre første månedene i fjor klarte å komme seg ut fra brennende hus som følge av lyden fra røykvarsleren. Det er liten tvil om at brannvarsler i huset er en av de aller viktigste sikkerhetstiltakene for å oppdage brann, og det er derfor alarmerende at omlag 500 000 personer lever i boliger uten tilstrekkelig brannvarslingstiltak. I alt er det om lag 25 000 branner eller branntilløp i norske privatboliger hvert år. Over 50 prosent av de som har omkommet i branner de siste årene, hadde ikke brannvarsler i boligen sin.

For mer info: www.brannvernforeningen.no

Optisk, trådløse og seriekoblede røykvarsler tilbys blant annet av www.modum.com og www.tryggogsikker.no

Kombinert lommelykt og røykvarsler som er smart å ta med på reiser får du hos www.sikkerhetsbutikken.no

3. Varsler overfall

Dersom du er redd for overfall og innbrudd i hjemmet, og for eksempel har soverom i første etasje, kan du utstyre deg med en personalarm nær sengen. Ved å trekke ut en liten splint i alarmen kommer lydstyrken opp i 130 db. Alarmen vil garantert vekke naboer som kan komme til unnsetning i en nødsituasjon. Lyden er pulserende og så høy at den kan påvirke hørselen. Den skrikende lyden vil virke avskrekkende på en eventuell innbruddstyv eller overfallsperson, slik at vedkommende forhåpentligvis vil prøve å komme seg unna. Alarmen er liten og hendig og kan ligge på nattbordet uten å vekke mye oppmerksomhet. Dessuten er den rimelig i anskaffelse, kun 98 kroner.

For mer info, se: www.tryggogsikker.no

4. Lynvern

I Norden er man ofte utsatt for tordenvær med lynnedslag om sommeren. Hvis dette skjer kan det få fatale konsekvenser som brann, og elektriske apparater vil ofte bli satt ut av drift.

En god huskeregel er derfor å trekke ut stikkontakt til TVapparater og PC-er før du drar på ferie. Dette er det rimeligLynvern ste tiltaket mot ødeleggelser av verdifulle elektriske apparater. E t annet tiltak er å installere overspenningsvern/lynvern som er F G-godkjent, som leder overspenninger ned i jord.

Om du skulle være så uheldig å få TV-en eller PC-en ødelagt i tordenvær, vil dette normalt bli dekket av din ordinære husforsikring.

Om lag 40 prosent av alle branner i boliger starter i elektriske apparater. Det er mulig å sikre seg mot brann, blant annet i TV-en, med en TV-slukker og galvanisk skille som fjerner risikoen for brann.

For mer informasjon om Elotec TV-slukker, se www.sikkerhetsbutikken.no.

Om lynvern, se www.tryggogsikker.no

5. Barnesikring

Barn er mest utsatt for hjemmeulykker.En lang rekke risikofylte områder i huset kan sikres bedre, blant annet stikkontakter, åpne skuffer og skap og usikrede trapper. Barn har sterk utforskertrang og vil gjerne pirke borti det meste. Da er det viktig at du tenker på mulige uhell før det eventuelt skjer.

Statens informasjonstjeneste har i samarbeid med Helsetilsynet og Barne- og familiedepartementet utarbeidet en egen sjekkliste om sikkerhetstiltak for småbarn. Blant rådene:

* Gelender/rekkverk med stående sprosser må ikke ha mer enn 10 cm åpning, og bør ikke innby til klatring.

* Åpne trappetrinn skal ha maks åpning på 10 cm.

* Trapp må være sikret med grind oppe og nede

* Vinduene må være sikret slik at de ikke kan åpnes mer enn 10 cm i luftestilling

* Dører må være sikret slik at barn ikke kan klemme fingrene sine.

* Sørg for barnesikrede stikk-kontakter.

* Bokhyller må være festet til veggen.

* Medisiner, kjemikalier og skarpe kniver skal være innelåst og utenfor barn rekkevidde.

For info om barnesikringsprodukter til blant annet skuff- og skapsikring, vindussikring, kontaktbeskytter, møbelsikring, dørstopper og komfyrskjerm, se www.tryggogsikker.no

6. Boligalarm

Årlig registreres om lag 35 000 innbrudd, tyverier og ran i Norge. Mange velger derfor å installere en boligalarm for å hindre at huset blir hjemsøkt av innbruddstyver. Det er viktig at skiltet eller klistremerkene som viser at alarm er installert, er godt synlig. Det forteller tyvene at dette huset bør de holde seg utenfor.

Med trådløse sensorer er det enkelt å montere alarmanlegget uten sjenerende ledninger. Når alarmen går, vil en døgnbemannet alarmsentral fange opp alarmsignalet, og avtalte prosedyrer for det gjeldende alarmanlegget iverksettes.

En vekter rykker ut for å sikre boligen. Til boligalarmens sentralenhet kan man nå også koble til bevegelsesdetektorer, vanndetektorer og røykdetektorer. Flere alarmselskapene har inngått avtale med brannvesenet, som rykker ut når brannalarmen går og kunden ikke avkrefter alarmen. Dermed spares viktige minutter.

For mer info:
www.g4s.no
www.sikkerheten-selv.no
www.vaktservice.no
www.securitasdirect.no
www.sectoralarm.no

7. Dokumenter verdisaker

Dersom du blir utsatt for tyveri eller brann og mister dine verdisaker, kan det være vanskelig å dokumentere den komplette verdi av gjenstander som er stjålet eller brent opp. Derfor er det smart å ta bilder av alle dine verdisaker, slik som malerier, sølv, smykker, antikviteter, boksamling, lysekroner, flatskjermer, piano osv. Du kan bruke fotoapparat eller video for å dokumentere verdisakene. Bildene kan du oppbevare i bankboks eller lage et fotoalbum på internett, med egen kode, der kun du og dine nærmeste har adgang. Dette vil gjøre det betydelig lettere å forklare overfor forsikringsselskapet hva du krever erstatning for.

For mer info: www.storebrand.no

8. Sikker gasskobling

Gasskomfyrer er ikke lenger et eksotisk fenomen som kun forbindes med profesjonelle kjøkken. I dag er det mange private her til lands som velger ren gasskomfyr eller en kombinasjon av vanlige koketopper og gassbluss. Å ha gasstank til komfyren i huset er ikke helt risikofritt, og derfor er det viktig at du sørger for at gassapparatet er CE-merket med fire tall etter. Det anbefales at du kontakter en autorisert gassinstallatør når du kjøper gasskomfyr for å sikre mest mulig trygg tilkobling. Dessuten bør selve gasstanken være koblet til gjennom en ledning i ytterveggen, slik at gassbeholderen står ute i et skap nær fasaden. Det finnes egne retningslinjer for størrelsen på gasstank, avhengig av om du bor i villa eller rekkehus.

For mer info:
Norsk Petroleumsinstitutt
www.np.no
Direktoratet for Sikkerhet og beredskap
www.dsb.no
Norsk gassforum
www.gassforum.no

9. Merk vinduene

Hvis det oppstår brann, er det uhyre viktig for brannmannskapene å raskt finne ut hvor soverommene i huset er. Mange branner oppstår når folk sover, og det lønner seg derfor å merke vinduene utvending med eget klistremerke som viser at her er det soverom. Soveromsrefleks er anbefalt av flere brannvesen. I 2007 omkom 74 personer i Norge i brann, i følge Norsk brannvernforening. E n dyster statistikk. Noen av disse brannene kunne muligens vært unngått med bedre sikringstitak samt merking av soveromsvinduer.

10. Sjekk elektrisk utstyr

Sørg for jevnlig kontroll av sikringsskapet. Har du elektriker på besøk for el-arbeid, be vedkommende ta en titt i sikringsskapet for å sjekke at alt står bra til der. Nærmere 1000 branner oppstår i elektriske apparater hvert år. Trekk derfor ut kontakten av kaffetrakter etter bruk, og ikke la mobilen lade over natten. Mange er ikke klar over risikofaktoren det er å stadig «varme opp» elektriske apparater. F or å unngå brann i slike, som for eksempel strykejern, krølltang, osv., kan du montere tidsur i strømuttaket, som kutter strømmen etter for eksempel 30 minutter.

For mer info om tidsur: www.if.no