Virker røykvarsleren?

Har du testet røykvarsleren din i det siste? En av fire tilfredsstiller ikke forskriftene.

Årest siste måned er også årets verste brannmåned. Har du riktig beskyttelse i form av fungerende røykvarslere?

Kommunal- og regionaldepartementet har bedt om en gjennomgang av hvordan effekten av røykvarslere og håndslokkere i boliger har vært på brannsikkerheten. Prosjektet var et samarbeid mellom Norges branntekniske laboratorium (NBL) og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Til stede, men ikke nødvendigvis fungerende
Noen av tallene som ble avdekket i undersøkelsene, er av interesse for boligeiere. Blant annet viste en spørreundersøkelse hvor 224 husholdninger ble stilt spørsmål vedrørende slokkeutstyr og røykvarslere, at nesten 100% av husstandene hadde installert påkrevde røykvarslere og brannslokkeutstyr.

Røykvarsler: Billig forsikring.

Men de positive tallene er misvisende. Undersøkelsen viste nemlig også at nesten én av fire ikke tilfredsstilte forskriftene. Så selv om varslere og utstyr var til stede i de fleste boligene, var de ikke nødvendigvis fungerende. Dette kunne for eksempel skyldes dårlig plassering, manglende batterier, og lignende forhold.

Tilsvarende tall kom frem etter intervjuer med 33 overlevende etter brann i hjemmet. Det viste seg at alle boligene hadde minst én røykvarsler. Likevel var det kun 6 av de 33 personer ble varslet av røykvarsleren. Av de 14 som sov da brannen startet, var de 5 som ble varslet av røykvarsleren.

Hvis du vil være blant de som blir varslet om uhellet er ute, bør du ta noen forholdsregler.
* Skift batteri årlig og test det hver måned.
* Husk at røykvarslere ikke varer evig. De bør byttes ut hvert tiende år.
* Ha tilstrekkelig med røykvarslere i boligen. Forskriften sier at det er eiers ansvar at boligen er utstyrt med minst en varsler, men vær oppmerksom på at forsikringsvilkårene kan kreve flere. Du bør uansett ha røykvarslere i alle etasjer.
* Seriekoblede varslere er best. Da går alarmen i hele boligen.
* Du bør helst ha både ionisk og optisk varsler i boligen. Velg riktig varsler til riktig sted.

I følge Sintef NBL, som publiserte rapporten, er det mange barn som ikke våkner av alarm fra røykvarslere. Barn trenger derfor hjelp til å bli vekket ved en brann, noe du bør ta med i vurderingene når du skal velge plassering av røykvarslere i boligen.