Sjekk røykvarsleren

Har du sjekket røykvarsleren din i det siste?

Begynner det å brenne er det viktig at brannen ikke får spredd seg. Derfor bør du stelle pent med røykvarsleren – slik at brannen oppdages raskt.

Bytt batteri

Batteriet i røykvarslere bør byttes en gang i året. Desember er høytid for boligbranner, så hvorfor ikke innlede adventen med å skifte ut batteriet i røykvarsleren.

Støvsug røykvarsleren
Støv og skitt kan føre til feilalarmer eller at røykvarsleren ikke fungere som den skal. Vær forsiktig når du rengjør røykvarsleren så du ikke ødeleggere elektronikken.

Bytt røykvarsler
Røykvarslere er ikke evigvarende. Det anbefales at de byttes ut hvert tiende år for å unngå feilalarmer eller feil i elektronikken.

Test regelmessig
Du bør teste røykvarsleren testes regelmessig for å forsikre deg om at den virker som den skal. Benytt testknappen på apparatet for å teste batteriet. Test selve røykvarsleren ved å holde noe som avgir røyk like under varsleren.

Minst én per etasje
Det bør være minst én røykvarsler per etasje i boligen. Ved store boligflater bør du vurdere å installere flere røykvarslere.

Seriekobling
Har du flere røykvarslere, bør du vurdere å koble dem sammen slik at alarmen går i hele boligen når en av dem oppdager brann. Sammenkoblingen kan du gjøre selv, men det kreves at du har røykvarslere som er beregnet på dette.

Kilder: Brannvernforeningen.no, Tryggogsikker.no,