Røykvarsleren – din beste venn

Hensikten med røykvarsleren er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, bør du ha flere røykvarslere. Det anbefales minst en røykvarsler i hver etasje.

Det optimale er å ha røykvarslere i alle rom som det kan brenne i. Statistikken viser at halvparten av alle boligbranner starter i stua eller kjøkkenet. Det er viktig å ha røykvarslere i disse rommene samtidig som det er viktig at du kan høre pipingen der du sover. Røykvarslerne bør være koblet sammen slik at de varsler samtidig. Alle i huset vil da kunne bli varslet om brann i en annen etasje. Dersom du vil koble sammen røykvarslerne, må du anskaffe varslere som er beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel, så dette kan du gjøre selv. Røykvarslere skal monteres i taket og minimum 0,5 m fra vegg. I fleretasjes hus bør varslerne monteres nærme trappene. Varslerne bør forøvrig monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen.

Ioniske røykvarslere
Den ioniske røykvarsleren reagerer raskest på usynlige branngasser og større partikler fra åpen flammebrann. Den reagerer senere på synlig røyk fra ulmebrann enn en optisk røykvarsler. Ioniske røykvarslere egner seg godt på soverom. I entre og rom som er utsatt for stekeos, høy fuktighet og åpen varme vil ioniske røykvarslere ofte gi utilsiktet alarm.

Optisk røykvarslere
Den optiske røykvarsleren reagerer raskere på røyk fra ulmebrann lang raskere enn en ionisk varsler. Den reagerer senere på flammebrann og usynlige gasser enn en ionisk.
En optisk røykvarsler vil ikke være så utsatt for utilsiktet alarm i nærheten av stekeos og vanndamp som en ionisk røykvarsler, og kan derfor plasseres i entre, kjøkken og rom med åpen varme. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler, mens det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri. Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, bør du ha flere røykvarslere. Det anbefales minst en røykvarsler i hver etasje.

Vedlikehold /testing
Røykvarslere bør testes minst en gang pr. måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. For å teste røykvarsleren skikkelig skal du ikke bare trykke på utløsningsknappen (det du tester da er kun batteriet, unntatt de varslerne som har simulert røyk). For å være sikker på om den virker ved røykbelastning, kan man tenne en fyrstikk oppunder røykvarsleren for å se om den utløses (for å stoppe pipingen trenger du bare å blåse unna røyken).

Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr. år, men det finnes batterier som varer lengre (opptil i hvert fall 10 år). De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. Det er veldig lett å fjerne batteriet (for å slippe pipingen), og deretter glemme hele saken. Røykvarsleren må ikke overmales.