Optisk eller ionisk røykvarsler?

Bør du velge optisk eller ionisk røykvarsler? Eller kanskje begge deler?

Når du skal kjøpe røykvarslere, får et valg mellom optisk og ionisk, enkeltstående og seriekoblede. Hva bør du velge?

Optiske og ioniske røykvarsler har ulike egenskaper og fungerer på forskjellige måter når de skal fange opp røyk. Bruk et par minutter på å sette deg inn i forskjellene, og du kan unngå både feilvarslinger og redusert sikkerhet når uhellet er ute.

Optisk røykdetektor
Denne detektortypen er spesielt følsom for røyk og forbrenningsgasser med store, synlige partikler, det vil si ulmebrann – røykutvikling før flammefasen. I følge Sintef Byggforsk har dagens optiske detektorer god følsomhet overfor alle vanlige branntyper og er den typen som brukes klart mest.

Trygg og sikker: Det anbefales å bruke seriekoblede røykvarslere.

Ionisasjonsdetektor
Denne detektortypen reagerer hurtigst på røyk og forbrenningsgasser med relativt små partikler. En ionisk røykvarsler egner seg for detektering av branner som starter med flamme i treverk, væsker, kunststoffer osv. Disse røykvarslerne egner seg derimot ikke i garasjer ettersom de er følsomme for eksos.

Denne typen røykvarsler er på vei ut fordi den ofte i praksis ikke detekterer røykutvikling før flammefasen og på grunn av miljøhensyn. Ioniske røykvarslere inneholder nemlig en viss mengde radioaktive stoffer.

Antall og plassering
I følge forskriften skal det være minst én røykvarsler per boenhet. Detektortype, plassering og system i form av enkeltstående eller seriekoblede varslere er det opp til den enkelte å velge. Vær dog oppmerksom på at røykvarslere skal plasseres minst en halv meter ut fra veggen og må ikke være skjult på noen måte, for at de skal fungere optimalt.

Tidligst mulig varsling av branntilløp er viktig for personsikkerheten. Spesielt i boliger over flere plan anbefales det flere, optiske røykvarslere som kobles i serie og er nettilkoblet.

Som boligeier må du kontrollere at røykvarslerne virker, at batteriet er i orden, og at varslerne ikke er eldre enn ti år. Har du gamle ioniske detektorer, bør de skiftes ut. Husk at disse ikke skal kastes i restavfallet, men leveres inn som elektronisk utstyr.

Kilde: Byggforskserien 554.712 og 720.306, Sintef Byggforsk