Ekspertenes råd om røykvarlsere

Hvilken type røykvarslere bør du kjøpe? Hvor mange trenger du og hvor bør de plasseres? Når bør de skiftes ut?

Forbrukerrådet har vært i kontakt med ti aktører med høy kompetanse på røykvarslere for å finne ut hvordan du kan beskytte din familie og eiendom best mulig mot brann.

Kravene til røykvarslingsutstyr i Norges boliger er beskjedne: «Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.» står det i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Disse har delt sin ekspertise med Forbrukerrådet: Cowi, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Gjensidige, If Skadeforsikring/If Sikkerhetssenter, Noralarm, Norsk brannvernforening, Oslo Brannvesen, Tryg, Trygg og Sikker og Sparebank 1

Hvilken teknologi bør du velge?

Det finnes to hovedtyper røykvarslere; ioniske og optiske røykvarslere.

Dette svarte ekspertene:

 • Halvparten av ekspertene mener du utelukkende bør kjøpe optiske varslere.
 • 3 av 10 mener du bør kjøpe både optisk og ioniske varslere.
 • En ekspert mener du bør velge røykvarslere som inneholder både optiske og ioniske sensorer.
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å være teknologinøytrale.

Ingen av de spurte ekspertene mener du utelukkende bør satse på ioniske varslere. Samtlige av de 9 som uttrykker sin mening går god for den optiske varslerteknologien. 4 av 9 mener du bør komplettere med optiske varslerne med ioniske.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Sats på optiske røykvarslere. Alle rom du velger å sikre bør sikres med en optisk varsler.
 • Ioniske varslere bør brukes som et supplement til optiske varslere, i den forstand at du som en tilleggssikkerhet kan montere ioniske varslere i rom som allerede er sikret av en optisk varsler.

Forbrukerrådet har undersøkt med bransjen hvilken type røykvarsler du bør velge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kablet eller trådløs?

 • Alle ekspertene er klare på at du bør satse på seriekoblede røykvarslere. Ingen anbefaler enkeltstående røykvarslere.
 • På spørsmålet om du bør satse på trådløs eller kablet kobling anbefalte fire av seks eksperter trådløse, mens to anbefalte kablede.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Sats på seriekoblede røykvarslere.
 • Om du velger kablet eller trådløst blir opp til deg. Begge teknologier vil gi deg langt bedre sikkerhet enn separate varslere.

Hvor mange røykvarslere bør du ha? Og hvor?

Er det nødvendig å montere røykvarslere i samtlige rom?

 • Et klart flertall (6 av de 9 som svarte) mener at du bør montere røykvarsler i hvert rom, men bare 3 av 9 mente at dette var å overdrive.

Men hva med deg som synes dette blir for dyrt? Hvilke rom bør du prioritere høyest?

 • De 8 ekspertene som svarte på Forbrukerrådets prioriteringsskjema svarte sprikende. De mente imidlertid i gjennomsnitt at voksensoverommet, barnesoverommet og stuen er aller viktigst. Deretter kommer kjellerstuen og gangen utenfor voksensoverommet.

Når det gjelder kjøkkenet er ekspertene svært uenige:

 • Noen aktører mener at kjøkkenet er blant de aller viktigste rommene, mens hos andre kommer kjøkkenet langt ned på listen. En aktør mener at røykvarsler ikke bør plasseres på kjøkkenet i hele tatt, men at den heller bør plasseres rett utenfor.
 • Forbrukerrådet mener uenigheten skyldes at ioniske varslere montert på kjøkkenet har en lei tendens til å gå i feilalarm. Moderne, optiske varslere har ingen problemer med å takle et kjøkkenmiljø.

Også når det gjelder entré/gang/hall er det uenighet:

 • 2 aktører plasserer disse på topp. Hos de andre havner de langt ned på listen.
 • Samme problematikk gjelder kontor/annet oppholdsrom. Aktørene er imidlertid relativt enige om at boder, loft og baderom kan plasseres langt ned på prioriteringslisten.

Forbrukerrådets konklusjon er: Jo flere røykvarslere, jo bedre

 • Forbrukerrådet mener at du bør plassere røykvarsler i hvert rom. I tillegg bør du, om mulig, samarbeide med naboen.
 • Husk at røykvarslerne skal både oppdage brann og varsle deg når den har oppdaget brannen.
 • Derfor er det viktig å plassere seriekoblede røykvarslere både i rommene der det er størst risiko for at brann skal oppstå – og i rommene der det er størst sjanse for at varslerne vil vekke deg og din familie.
 • Forbrukerrådet mener du bør prioritere disse rommene: stue, kjøkken, gang utenfor soverom (oppdaging) og samtlige soverom (oppdaging og varsling).
 • Som et absolutt minimum bør du ha en røykvarsler i hver etasje.

Når er de modne for utskiftning?

Forbrukerrådet spurte ekspertene om når du bør skifte ut røykvarsleren.

 • Blant de 9 ekspertene som valgte å besvare dette spørsmålet, svarte et lite flertall – 5 av 9 – at ioniske varslere senest bør byttes ut etter ti år.
 • For de optiske varslernes vedkommende var det 4 av 9 – altså mindretallet – som svarte det samme.
 • De andre mener at det ikke er mulig eller ønskelig i si noe generelt om levetid. De mener at røykvarsleren kan brukes så lenge den blir jevnlig vedlikeholdt (støvsuging/renblåsing med trykkluft) og responderer korrekt ved funksjonstest.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Det er ikke nødvendig å kassere en varsler som fungerer som den skal når du trykker på testknappen.
 • Hvis du er usikker på om du vil huske å gjennomføre jevnlige og hyppige funksjonstester, anbefaler Forbrukerrådet deg å skifte ut røykvarsleren senest når den er ti år gammel.
 • Du bør uansett støvsuge eller blåse rene samtlige røykvarslere i boligen. Støv på detektorelementene kan øke varslerens reaksjonstid.
 • Røykvarslerens dag er 1. desember – Husk også å bytte batteri.
 • Varslere som feiler på funksjonstest bør leveres til forhandler eller gjenbruksstasjon.
 • Hvis røykvarsleren feiler før det har gått fem år, oppsøker du forhandler og krever reklamasjon i forhold til Forbrukerkjøpsloven.

Kilde: Forbrukerrådet