ANNONSØRINNHOLD

Din personlige brannmann

ULTRAGUARD er det samme som å ha en personlig brannmann i fullt beredskap hjemme i stua, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Til forskjell fra vanlige brannslukningsapparater, både varsler og slukker ULTRAGUARD tidlige brannutløp. Den er basert på en vanntåkedyse som er koblet til en skjult tank med 110 liter vann. Et intelligent kontrollpanel med multisensorer overvåker boligen. Når brannen oppstår aktiveres vanntåkedysen  som reagerer med å spyle vanntåke ut i rommet i ti minutter. Vanntåken består av små vanndråper, som effektivt og raskt slukker den nystartede brannen, og forhindrer røykutvikling. Dette gir alle typer beboere, uansett livssituasjon og fysiske tilstand, tid nok til å forlate boligen. Systemet er spesielt tilrettelagt for demente og vanskeligstilte som kan bo hjemme lenger uten å være redde for brann.

Vanntåke jobber med brannsikring av bygninger med vanntåkeanlegg, og har allerede levert flere ULTRAGUARD til demente og vanskeligstilte over hele landet.

Her kan du se en fersk video fra testing av ULTRAGUARD i Ringsaker kommune:

Ta kontakt med Vanntåke hvis du er nysgjerrig på ULTRAGUARD og vurderer å installere det i din bolig.

post@vanntåke.no
www.vanntaake.no

Bad og rørteknik
Ta kontakt med Vanntåke hvis du er nysgjerrig på ULTRAGUARD og vurderer å installere det i din bolig.