Regjeringen vurderer ROT-fradrag

Regjeringen vurderer nå muligheten for å gi forbrukere mulighet for skattefratrekk for håndverkstjenester ved oppussing - såkalt ROT-fradrag.

I avtalen som ble inngått mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre før den nye regjeringen ble et faktum, står det å lese:

«Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.»

Regjeringspartiene og deres samarbeidende partier i Stortinget vil nå utrede gevinster og konsekvenser av et såkalt ROT-fradrag.

ROT er en forkortelse for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. I våre naboland gis det skattefradrag på grunnlag av arbeidskostnader som privatpersoner har når de leier hjelp til rehabilitering, ombygging eller tilbygg på egen bolig eller fritidseiendom.

En automatisk konsekvens er at en er nødt til å kjøpe tjenestene hvitt.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en av de viktigste pådriverne for å få innført ROT-fradrag i Norge, og har nå opprettet en aksjonsgruppe for påvirke myndighetene. Målet er få innført en tilsvarende ordning som svenskene har.

– Alle i aksjonsgruppen opplever at det er stor oppslutning blant egne medlemmer når det gjelder ROT-fradrag. De kjenner problemene med useriøse aktører på kroppen, og formidler til oss at de er bekymret for utviklingen, sier Audun Lågøyr, direktør i BNLs avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon.

Suksess med ROT-fradrag i Sverige

Både Sverige og Danmark har slike ordninger, og hos svenskene er svart arbeid langt på vei utryddet i privatmarkedet. I Sverige gjelder også fradraget for husholdstjenester som barnepass, plenklipping, renhold o.l. i private hjem.

Svenskene har regnet ut at for hver krone staten gir i skattefradrag, får den inn 1,40 i økte innbetalte skatter og avgifter. Fradragene i 2013 utgjorde rundt 14-15 milliarder svenske kroner. Det er de rike forstadskommunene til Stockholm som topper statistikken over hvem som får de største skattefradragene.

I Danmark antas det at antallet svartarbeidende er blitt omtrent halvert etter at ROT-fradraget ble innført, og det er et håp om at resten også skal bli borte.

I Norge er enkelte økonomer skeptiske til ROT-ordning fordi det vil kunne føre til en kunstig boligboble. Det er også de som hevder at ordningen vil være fordelaktig kun for de mest bemidlede, ettersom ordningen ikke vil bety noe for dem som ikke har råd til å pusse opp eller bygge nytt.

Kilde: ifi.no og Byggmesteren