Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Også forbrukerrådet opplever stor pågang fra folk som har spørsmål om denne typen spørsmål.

– Uenigheter vil alltid forekomme, men det gjelder å sikre seg så godt som mulig. Med noen enkle grep kan både leietaker og utleier sove trygt, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice.

Hos Husleietvistutvalget er krav om erstatning er på klagetoppen sammen med manglende betaling av husleia.

– Som leietaker unngår du krav i etterkant hvis du passer på at utleier er til stede når du flytter inn, og når du flytter ut. Vi har en inventarliste, samt skjema for utflytting og innflytting. Her kan dere skrive ned skader, slik at det ikke er noe tvil om hva som er skjedd i leieperioden, sier Ingeborg Flønes.

Hun har også gode råd til utleier:

– Ved siden av å ha en signert kontrakt, bør du som utleier sjekke referanser hos forrige utleier eller andre som kan gå god for leietakeren, for å sikre at du får betaling, sier forbrukerservicedirektøren.

Depositum

Husleietvistutvalget nevner også at det er mye uklarheter rundt depositum.

– Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Du har ingen kontroll med den, og det kan bli vanskelig å få pengene tilbake, advarer Flønes.

Utleiere kan ikke kreve at depositum skal dekke mer enn seks måneders husleie. Depositum skal settes på egen depositumkonto, og den skal stå i leietakerens navn.

– Er du student, er det viktig å vite at denne regelen gjør unntak for Studentsamskipnadene. De kan sette pengene dine på en felles depositumkonto som tilhører foreningen, legger hun til.

Sjekk om alt er inkludert i leien

 • Husleien skal dekke alle utgifter, men strøm er som regel unntatt.
 • Er det vannmåler i boligen kan utleier ta betalt for vann og avløp, men det skal være avtalt i kontrakten.
 • Leietaker kan ikke forvente at internett og kabel-TV er inkludert. Men utleier kan heller ikke plutselig sende ekstraregninger i utleieperioden. Det er leien i kontrakten som gjelder, i følge Ingeborg Flønes.

Vedlikehold

Ved siden av husleien har leietakeren også visse plikter for å holde boligen i stand:

 • I tillegg til vanlig rengjøring, har du som leietager ansvar for dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett og varmtvannsbereder. Du må også bytte batteri i røykvarslerne, og skifte sikringer om de går.
 • Loven åpner for å avtale mer, så det er viktig å sjekke hva som ligger i kontraktsvilkårene.
 • Deler leieboer bolig med utleier bør man for eksempel sjekke hvem som har ansvar for snømåking.

Oppsigelsestid

Mye kan skje i løpet av et år. Da er det greit at begge er enige i hvordan oppsigelsesreglene er i avtalen.

 • Det vanlige er å ha en løpende avtale med tre måneders oppsigelsesfrist, men mange utleiere vil sikre seg ved at avtalen bare gjelder fra en dato til en annen dato.
 • Ønsker utleier en tidsbestemt avtale skal den minimum være på tre år.
 • Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier bor i huset. Da sier regelen ett år.
 • Har du som utleier en annen god grunn, som at du skal på utenlandsreise ett halvt år, er det mulig å avtale kortere periode. Men det må være med i avtalen.
 • Husleieloven er streng på dette punktet. Hvis leietaker skriver under på en avtale som gir dårligere vilkår enn loven, går den over til å bli en løpende avtale.

Ved uenighet

 • Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, fins det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som hjelpe deg.
 • Bor du et sted som ikke har Husleietvistutvalg kan du gå til Konfliktrådet eller Forliksrådet.

Kilde: Forbrukerrådet