Privat kjøp og salg av bolig

Hvilke fordeler og ulemper er det for deg om du kjøper eller selger bolig uten at megler er involvert?

Kjøp og salg av bolig uten bruk av megler er blitt mer aktuelt nå som Finn.no har åpnet opp for private boligannonsører. Men hva innebærer det egentlig av fordeler og ulemper når megleren ikke lenger er involvert i prosessen? For å få svar på det, har vi kontaktet Vi i villas egen ekspert på juridiske spørsmål, advokatfullmektig Vegard Syvertsen hos advokatfirmaet Grande & Co.

– Det er først og fremst en økonomisk fordel ved å selge boligen uten å gå gjennom megler. I tillegg kan det argumenteres for at du får et større eierskap i salget om du gjør det selv. Du kan da blant annet selv sørge for at visningene blir holdt slik du ønsker det, sier Syvertsen.

Tid er penger: – Det du sparer i penger, får du igjen i arbeidstid.

Tid er penger
– Ulempen for selger ved ikke å bruke megler er jo arbeidstiden som går med. Det du sparer i penger, får du igjen i arbeidstid. Du må rett og slett jobbe litt for pengene du sparer på ikke å bruke megler, sier Syvertsen.

Avhendingslova og eiendomsmeglingsloven regulerer salg av fast eiendom, men selger du privat, vil ikke eiendomsmeglingsloven gjelde direkte.

Slurv kan bli mangel
– Men du må likevel sørge for å overføre en heftelsesfri eiendom og at alle relevante opplysninger fra kommunen og så videre er innhentet. Legger du f.eks. boligen ut på Finn.no, må du være bevisst på at du ikke tar munnen for full når du beskriver boligen. Du må heller ikke unnlate å gi nødvendige opplysninger, men passe på å få ut all nødvendig informasjon, sier Syvertsen.

I motsatt fall risikerer du at det slår tilbake på deg som mangel ved boligen. 

Kjøper i det private markedet

Men hva med deg som skal kjøpe bolig? Hvilke fordeler og ulemper er det for deg at det ikke er en megler med i bildet?

– Kjøper du privat har du ikke eiendomsmeglingsloven å støtte deg til, men lov om avhending av fast eiendom vil likevel gjelde selv om megler ikke har vært involvert. Kjøper du gjennom megler, har megler innhentet alle nødvendige opplysninger. Ettersom de færreste boligkjøpere er profesjonelle innen boligkjøp, vil det kanskje føles ekstra trygt at en megler står ansvarlig for alle opplysninger, sier Syvertsen.

Gjør grundig forarbeid
Det er likevel ikke noe i veien for å kjøpe privat, men det kan være verdt å bruke litt tid på å sikre deg før du legger inn et bindende bud.

– Det stilles nok større krav til en person som kjøper bolig uten megler, sier Syvertsen.

Det innebærer i hovedsak å gå nøye gjennom boligen før kjøp og å være påpasselig med å stille nok spørsmål til selger.

– Aller helst bør du gjøre dette over e-post eller på annen måte få det skriftlig, slik at du i ettertid man vise til at du har stilt nok spørsmål i forbindelse med kjøpet. Paragraf 6.7 i eiendomsmeglingsloven gir en liste over alle opplysninger som skal følge ved et boligsalg. Den kan være grei å bruke som en mal på hvilke spørsmål du bør stille selger, anbefaler Syvertsen.