Økonomi og boligbygging

Investering i egen bolig er vanligvis den største investeringen man gjør her i livet. Det er derfor viktig å ha nødvendig kompetanse innen en del sentrale områder før man foretar de endelig valg. Vi har sett nærmere på en del ord og uttrykk innen den økonomisk delen av byggeprosessen.

Annuitetslån
Med et annuitetslån betaler du et fast terminbeløp hver måned. Til å begynne med er avdragsdelen av terminbeløpet liten og rentedelen stor. Etter hvert som du betaler ned på lånet, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større.

Effektiv rente
Dette er den nominelle renten pluss etableringsomkostninger samt terminomkostninger. Effektiv rente påvirkes av hvor ofte du betaler på lånet, og er et uttrykk for den totale prisen på lånet. 

Fast rente

Renten bindes til en avtalt sats i tre, fem eller ti år. Banken kan ikke endre renten i denne perioden, og du er altså «forsikret» mot renteoppgang.

Flytende rente
Rentenivået følger markedsrenten, og med flytende rente kan banken sette opp eller ned rentesatsen i takt med endringer i rentemarkedet. Kunden varsles på forhånd.

Lånetermin
Dette er den perioden du betaler avdrag for. Vanligvis betaler du boliglån i månedlige terminer, men du kan også velge kvartalsvise eller halvårlige terminer.

Nominell rente
Den renten du avtaler med banken og som kommer fram på lånedokumentene.

Overkurs
Hvis du har fastrentelån og ønsker å innfri dette før bindingsperioden er utløpt, kan du risikere å måtte betale en overkurs. Overkurs oppstår hvis renten på nye fastrentelån ligger under fastrenten du har avtalt. Beløpet du må betale er avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden, hvor mye rentenivået har sunket og gjenstående lånebeløp.

Serielån
Velger du serielån, betaler du i tillegg til renter et fast avdrag på lånet hver måned. Til å begynne med er terminbeløpet ved serielån høyere enn ved et annuitetslån, men terminbeløpet bli mindre etter hvert som du betaler ned lånet fordi rentene reduseres. De totale kostnadene på serielån er lavere enn på et tilsvarende annuitetslån.

Trapperentelån
Velger du Trapperentelån senkes renten din automatisk etter hvert som lånet betales ned, fordi sikkerheten din blir bedre. Renten senkes for hvert avdrag inntil du kommer ned til vår laveste rentesats.

Underkurs
Ønsker du å nedbetale et fastrentelån raskere enn avtalt, og rentenivået på nye fastrentelån har steget, vil det bli beregnet underkurs på lånet, og du blir godskrevet rentegevinsten. Beløpet du må betale er avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden, hvor mye rentenivået har økt og gjenstående lånebeløp.