Når er inntekt på utleiebolig skattepliktig?

Leier du ut? Da bør du være oppmerksom på hva som er skattepliktig og hva som er skattefrie inntekter. Få overblikket her!

skatt og leiebolig

Skattepliktig eller skattefrie inntekter kommer an på hva slags eiendom du leier ut. Ellers kan hvor ofte og hvordan du selv bruker eiendommen også ha betydning. I en pressemelding fra Utleieappen.no har de samlet når inntektene på utleiebolig er skattepliktig.

Utleieboliger

Det skilles i hovedsak mellom:

  • Hele egen bolig
  • Deler av egen bolig
  • Fritidseiendom du selv bruker
  • Fritidseiendom du kun leier ut
  • Korttidsleie, f.eks. Airbnb

Dessuten finnes det regler for utleie av bolig i utland, næringseiendom og tomter. Mer informasjon om dette kan finnes på Skatteetatens sider.

Hele egen bolig

Dersom du leier ut hele egen bolig lengre enn 30 dager (langtids utleie) og leieinntektene overstiger 20 000 kroner er hele leieinntekten skattepliktig fra første krone.

Da skal det betales skatt av netto overskudd, altså inntekten du sitter igjen med etter at kostnader er trukket fra. Her vil du kunne føre fradrag for utgifter knyttet til utleien. Dette gjelder også ved utleie av sekundærbolig.

Les mer om hvilke fradrag du kan få her.

Deler av egen bolig

Dersom man leier ut mindre enn 50% av egen bolig, f.eks. en hybel, og bor i boligen selv er inntekten som regel skattefri. Skatteetaten definerer det som at dersom utleieverdien er mindre enn 50% av den totale utleieverdien av boligen er inntekten skattefri.

Du har f.eks. en tomannsbolig og leier ut halve boligen. Utleieboligen har en utleieverdi på 15000,- pr mnd. mens hoved boligen har en utleieverdi på 18000,- pr mnd. Da er utleieinntektene skattefri.

Har derimot utleieboligen for eksempel høyere standard, bedre utsikt eller andre egenskaper som kan gjøre den mer attraktiv enn hoved bolig kan utleieinntektene være skattepliktig. Selv om arealet er likt eller mindre. Da gjelder samme regler som for hele egen bolig.

Fritidseiendom du selv bruker

Om du selv benytter fritidseiendommen jevnlig, eller i rimelig omfang, vil leieinntekter inntil 10 000 kroner pr år være skattefri. Leier du ut for mer enn dette beregnes det et sjablong fradrag på 15%. Dvs. at det skal skattes av 85% av inntekter over 10 000,-

Har man flere fritidseiendommer kan man tjene inntil 10 000,- pr eiendom, dersom at man benytter eiendommen selv – i rimelig omfang.

Fritidseiendom du kun leier ut

For fritidseiendom som man kun leier ut gjelder i utgangspunktet samme regler som for hele egen bolig. Leieinntekt er skattepliktig fra første krone. Her vil du kunne føre fradrag for utgifter knyttet til utleien.

Korttidsleie, f.eks AirBnB

Ved utleie mindre enn 30 dager, er reglene ganske like som ved utleie av fritidseiendom du selv bruker. Leieinntekter inntil 10 000 kroner pr år er skattefri mens det overskytende beløpet regnes 85% som skattepliktig. Her heter det seg også at annen avtalt betaling som knyttes tett opp mot utleien skal regnes som leieinntekt. Det kan være for eksempel utvask, strøm, sengetøy og lignende.

Hovedregelen er at den inntekten du får ved å leie ut er skattepliktig. Likevel skal du bare betale skatt av netto leieinntekt, altså det du sitter igjen med etter at kostnadene er trukket fra. Utgifter til inntektservervelse kan gi deg reduksjon i skattepliktig inntekt og spare deg for mange tusen kroner hvert år. Utleieappen er gratis og lar deg enkelt holde oversikt på din utleie. Med abonnement får du alle fordelene og du kan legge inn utgifter og bilag som sikrer at du får de fradragene du har rett på.