Nå gjelder strømstøtte også på hytta

Regjeringen la den 8. februar fram sine endringer for strømstøtte til husholdninger, og er du en av de som bor fast i fritidsbolig kan du juble. Håper du på etterbetalt strømstøtte er det derimot en magisk dato du må merke deg.

hytte mann

Dette er endingene

Olje- og energidepartementet fastsatte den 8. februar endringer i midlertidig forskrift om strømstøtte, noe som innebærer at de som bor fast i fritidsbolig vil inkluderes i strømstøtteordningen for husholdninger.  

I høringsforslaget var datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert  adresse på fritidsboligen satt til 16. desember 2021, men etter bredt engasjement i høringsrunden er datoen satt til 18. januar 2023. Dette innebærer at noen flere husholdninger som bor fast i fritidsbolig omfattes.

Gjelder også nye husholdninger

Bor du i en husholdning som ble bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. Januar 2023 kan du også motta strømstøtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen. Den eneste forskjellen er at du da ikke får etterbetalt støtte for tidligere forbruk

Husstander som blir omfattet av den nye ordningen kan nemlig få etterbetalt forbruk fra og med september 2022! Tidspunktet er likt for alle som omfattes av endringen.

Du må selv melde fra

Nettkundene må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstønad – og du er selv ansvarlig for å skaffe dokumentasjon dersom selskapet ikke ha nødvendig tilgang til opplysningene i foleregisteret.