Ikke betal håndverkeren kontant

Husk at det 1. januar ble innført nye regler for kjøp av tjenester fra næringsdrivende. Kjøper du tjenester for over 10 000 kr bør du betale via bank, ellers kan du bli gjort ansvarlig om håndverkeren unndrar skatt og avgifter.

De nye reglene som ble innført fra 1. januar 2011 innebærer at om du kjøper tjenester fra næringsdrivende for over 10 000 kr i kontanter, kan du bli gjort ansvarlig hvis den næringsdrivende du kjøper tjenesten fra unndrar skatt og avgifter.

Det betyr at du risikerer å måtte betale skatter og avgifter som den næringsdrivende skulle betalt.

I følge regelverket er du ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Du kan altså bli stilt til ansvar selv om du med de beste hensikter har bedt om kvittering for arbeidet.

Ditt ansvar ved kontantkjøp omfatter alt fra håndverkertjenester, barnepass og rengjøring i hjemmet, til for eksempel kjøper frisør- og skjønnhetsbehandlinger eller om du reparerer bilen.

Formålet med den nye ordningen er å forhindre svart arbeid.

Medansvar

Du har medansvar når:
*
du som privatperson kjøper tjenesten av en næringsdrivende
* den næringsdrivende unndrar skatt, trygdeavgift og merverdiavgift
* du betaler mer enn 10 000 kroner i kontanter direkte til selger

Det utslagsgivende for om du blir medansvarlig er om du har betalt kontant for tjenesten. Du unngår medansvar når du betaler via bank (feks. kort, nettbank, giro eller lignende).

Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder ikke bare ved enkeltkjøp, men også samlet over tid dersom det kan ansees som en og samme tjeneste.

Du kan derfor ikke stykke opp fakturaen slik at hver faktura faller inn under beløpsgrensen.

Bestemmelsen gjelder også dersom du kjøper varer i kombinasjon med tjenester. Dette kan for eksempel være dersom du kjøper håndverkertjenester eller bilreparasjoner, der tjenesten også inkluderer en viss andel materialer eller utstyrsdeler.

Gjelder også faste tjenester
Lovbestemmelsen gjelder også for faste, løpende tjenester, slik som for eksempel rengjøring av bolig eller barnepass.

Dersom du eksempelvis betaler en næringsdrivende et par hundrelapper hver uke for å vaske huset, så bør du betale vedkommende via bank for å unngå å bli gjort medansvarlig.

Straffbart å kjøpe svart
Det er ulovlig å kjøpe eller tilby tjenester svart i Norge. Hvis det kan bevises at kjøper bevisst har medvirket til unndragelse av skatter og avgifter, kan kjøper straffes for medvirkning til svart arbeid.

Både den som tilbyr og den som kjøper svarte tjenester kan i alvorlige tilfeller risikere å bli tatt for overtredelse av straffebestemmelser i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven.

Dersom du blir tatt for medvirkning til svart arbeid kan du i verste fall bli dømt til fengsel.