Hva er inflasjon? Forstå inflasjon på to minutter

Hva er inflasjon? Hvorfor har vi det? Og har det vært inflasjon i Norge før? Her er den enkle guiden for å forstå begrepet.

inflasjon i matvarepriser

Hva er inflasjon?

Ordet ‘inflasjon’ omhandler kort sagt stigende priser og som utgangspunkt er det ikke noe du trenger og være redd for. 

Prisen på diverse varer stiger og faller hele tiden, men så lenge prisene i gjennomsnitt holder seg til å stige med mellom 1 og 4 prosent i året, trenger du ikke slå alarm.

I Norge følger vi Konsumprisindeksen (KPI) for å måle inflasjon. Dette er en indikator som følger med på prisene til varer og tjenester som kjøpes av nordmenn.

Det er først når inflasjonen kommer ut av kontroll og prisene enten stiger drastisk eller faller kraftig at det er grunn til nervøsitet. Inflasjon er ofte forbundet med noe negativt, fordi folk flest får en lavere kjøpekraft, da prisene er høyere, mens lønnen er den samme. 

Hvorfor har vi inflasjon?

Det er flere årsaker til inflasjon. Tilbud og etterspørgsel er én av dem. Hvis mange forbrukere etterspør for eksempel den nyeste Playstation, vil prisen skyte i været. 

Det samme vil skje hvis tilbudet av spillkontroller er veldig lavt – for eksempel på grunn av mangel på mikrobrikker. 

For ikke lenge siden, var det en mismatch mellom tilbud og etterspørsel som gjorde at i inflasjons-spøkelset dukket opp igjen i Europa i 2021. Koronapandemien resulterte i at de kinesiske havnene stengte og dermed stod resten av verden i en situasjon hvor det var mangel på alt fra råvarer til mikrobrikker. 

Senest har krigen i Ukraina resultert i et underskudd av flere råvarer, ettersom Russland er underlagt sanksjoner. Dermed er etterspørselen etter mange råvarer større enn tilbudet. Resultatet av krigen og koronapandemiens ettervirkninger har vært gjennomsnittlige prisstigninger på helt opp til 10 prosent i måneden – altså inflasjon. 

Inflasjon i Norge

Den siste tiden har det vært en historisk høy prisvekst i matvareprisene. Fra juli 2021 til juli 2022 var KPI registrert på en 6,8 prosent økning. Denne økningen har ikke SSB sett siden juli i 1988. 

Prisene for elektrisitet, drivstoff og smøremidler har også vært uvanlig høye. Generelt sett ses det en økning i de fleste varer og tjenester fra 2021 til 2022. 

Hyperinflasjon i Tyskland 

inflasjon tyskland
Foto: Getty Images

Historisk kjenner vi best til inflasjon fra Tyskland i mellomkrigstiden. Det var også historien om hvor galt det kan gå hvis inflasjonen kommer helt ut av kontroll. Her opplevde tyskerne gigantiske prisstigninger på hele 3.000.000 prosent – i måneden. Plutselig skulle tyskerne bruke trillebår som lommebok, ettersom en kopp kaffe kostet en hel månedslønn.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Illustreret Videnskab Historie