Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å arve hytte. Kun et fåtall har avtalt fordeling av arv på forhånd for å unngå strid mellom søsken.

Det viser en undersøkelse blant 3570 norske boligeiere. Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa.
– Det er oppsiktsvekkende at så mange er usikre på om de faktisk har råd til å arve familiehytten sin, og mange ser ut til å være skremt av at de kjenner noen som har havnet i arvekonflikt. Det er mange måter å ordne opp på mens foreldrene fortsatt er i live, blant annet ved at foreldrene setter seg ned med barna og fordeler arven. Undersøkelsen viser at de aller færreste gjør dette. Bare 13 % av de spurte har avtalt fordelingen av arven på forhånd, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.

Frykter uvennskap
Av de som har deltatt i undersøkelsen kjenner hele 3 av 4 noen som har blitt uvenner på grunn av arv. Og 22 % av de spurte venter at et arveoppgjør om familiehytta mellom søsknene kan bli konfliktfylt. I Vestfold og Finnmark svarer så mange som 9 av 10 at de kan oppleve å bli uvenner, mens hedmarkingene kommer best ut – her tror 4 av 10 at arvefordelingen skal gå bra.
Så mange som 3 av 4 svarer at ikke har tenkt over eller er usikre på om de faktisk har råd til å arve hytte. Spesielt i ”hyttefylkene” Vestfold, Vest-Agder og Hordaland viser undersøkelsen at de færreste boligeierne har råd.
– Generelt vet vi at den høye verdien på strandeiendommer gjør det vanskelig for barna å kjøpe hverandre ut, sier Solberg.

Kjenner ikke lovverket

Hele 90 % av de spurte mener de har dårlig kjennskap til lovverket rundt arv av hytte. Menn har bedre kunnskap om lovverket enn kvinner, men innsikten i arveloven øker naturlig nok med alderen. 75 % av de spurte over 50 år har langt bedre kunnskap på området enn de under 30, hvor kun 1 av 4 kjenner til arvereglene.
– Selv om man ikke liker å tenke i de baner, kan nok mange familiekonflikter unngås ved at man forbereder seg bedre, kjenner til lover og regler, og kanskje til og med gjør noen viktige avklaringer på forhånd, sier Vi i Villa-redaktøren.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som gjennomføres tre ganger i året, og speiler boligeieres synspunkt på forskjellige områder. Respondentene består ikke av et representativt utvalg, men har på eget initiativ registrert seg på www.viivilla.no for å delta i undersøkelsen. For å kunne delta må du være over 18 år. Alle fylker og begge kjønn er representert.