Gode forhold tross krise

Renten er på vei oppover. Det plager ikke det norske folk. Vi har hatt det bra under krisa.

Denne uken satte Norges Bank renten opp med et kvart prosentpoeng.

– Nå er startsskuddet for renteoppgangen gått. Norges Bank har gitt signaler om at renten skal videre opp. Mange økonomer snakker om at vi kan vente oss en jevnlig økning fremover, men ingen vet nøyaktig hvor mye eller hvor fort den vil stige, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.

Norske boligeiere frykter ikke høyere kostnader og bekymrer seg lite for endringer i økonomien. Tre av fem tror deres økonomiske situasjon framover blir omtrent som den er i dag, og det til tross for internasjonal krise i økonomien. Det viser tall fra Villapanelet, en undersøkelse utført av Vi i villa. Lese mer om det i saken Ingen finanskrise for norske boligeiere.

Forbrukerøkonomen: – Nå bør du begynne å forberede privatøkonomien på renteoppgangen.

Gunstig krise
– Den gjengse nordmann har egentlig taklet finanskrisa veldig bra. Arbeidsledigheten har rammet få sammenlignet med nabolandene våre og ellers i Europa. De fleste har fått det bedre under krisa, fordi renten har vært så lav som den har vært, sier Warloe.

Vi trenger likevel ikke gå lenger tilbake enn til i fjor høst for å minnes hvordan det var å ha høyere rente.

– Under toppnivået for renten i fjor høst var det nok en del som merket at det begynte å bli trangt. Det er ingen tvil om at den norske økonomien er rentefølsom, og det skyldes at mange har flytende rente og høye boliglån. Vi er en nasjon som eier våre egne boliger, sier Warloe.

Bekymring blant de yngre
Og selv om flertallet uttrykker at de ikke uroer seg for dagens situasjon, er det likevel noen som er mer bekymret nå enn de var tidligere i år. Bekymringene er større jo yngre man er og jo lavere inntekt man har, viser undersøkelsen Vi i villa har gjort. Av de spurte svarer en av fem med en inntekt under 300.000 kroner og en av fem under 35 år at de bekymrer seg mer for deres økonomiske situasjon nå sammenliknet med for tre måneder siden.

Er du blant de som er urolige over at renten stiger? Da bør du få med deg forbrukerøkonomens sju tips.

Nå som renten altså er på vei oppover igjen, mener forbrukerøkonomen at det er på tide at man tar noen grep når det gjelder privatøkonomien.

Normalnivå på seks prosent
– Nå bør du begynne å forberede privatøkonomien på renteoppgangen. Den første kvartprosenten vil ikke gi de store utslagene, og det er ikke sikkert at bankene vil ta den ut riktig ennå, men man må regne med at renten skal videre oppover, sier hun.

En boliglånsrente på rundt tre prosent er behagelig, men ikke realistisk i lengden. Nå skal vi tilbake til et mer normalt nivå.

– Ta utgangspunkt i at privatøkonomien må gå greit rundt med et normalt rentenivå. Norges Bank har tidligere uttalt at et normalt rentenivå fra dem vil ligge på rundt fem prosent, noe som tilsvarer en boliglånsrente på rundt seks prosen. Det betyr at rentedelen av lånet ditt vil være dobbelt så høyt som i dag.

Selv om renten skal opp, er den ennå lav. Det betyr at du fremdeles har handlingsrom. Vær smart med rentegevinsten du ennå har og du vil kunne takle renteoppgangen uten unødig uro.