Gjør boligformuen om til kontanter

Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak kan være at man ønsker å be med hele familien på ferie.

Pengene du frigjør kan du bruke til hva du vil. Du kan gi dine barn forskudd på arv, spandere ferie på hele familien, innfri løpende lån og unngå renteutgifter du har i dag. Du kan pusse opp huset eller realisere andre drømmer, som du ikke har mulighet til å gjennomføre med din inntekt i dag.

Åtte, mindre norske banker tilbyr i dag pensjonister mulighet til å låne penger med sikkerhet i egen bolig gjennom seniorlån. Sparebank 1-eide BNBank, Oslo-banken Bien Sparebank og Fornebubanken er de som har flest seniorlånkunder. Lånet kan enten bestå av en utbetaling av en engangssum eller en gitt sum hver måned fram til man dør eller flytter fra boligen, uten at avdrag eller rentes betales.

Låntakeren er garantert å få bo i huset så lenge han eller hun ønsker. 5000 nordmenn har benyttet seg av tilbudet hittil, og 42 prosent av disse er enslige kvinner. Lånet tilbys alle boligeiere, uansett inntekt, og baserer seg på sikkerhet i boligen. Gjelden betales tilbake den dagen låntaker dør eller flytter.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i dag er om lag 25 prosent av befolkingen over 66 år som har boliggjeld over 250 000 kroner. Dette er en økning på 15 prosent siden årtusenskiftet.

Verdt å vite om seniorlån:

  • Lånet blir utbetalt som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon.
  • Det betales ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.
  • Eierskapet til boligen beholdes.
  • Dersom boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.
  • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
  • Seniorlån tilbakebetales ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. ved flytting til sykehjem) eller død.
  • Hvert år kan du trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
  • Seniorlån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
  • Hvor mye du kan låne med Seniorlån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.
  • Alle par eller enslige over 60 år som eier sin egen bolig/leilighet med sentral beliggenhet, kan søke om seniorlån. Inntekt spiller ingen rolle, det er boligens verdi som er viktig. Boligen bør være helt eller nesten gjeldfri.