Eiendom – sikker investering?

Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investering, sier mange. Føre var, sier noen.

Boligmarkedet er hett for tiden. Tenk deg om før du tar opp nytt lån. Søk råd hos nøytral rådgiver.
Boligmarkedet er hett for tiden. Tenk deg om før du tar opp nytt lån. Søk råd hos nøytral rådgiver.

  Generelt er det å låne til fast eiendom en sikker og god investering. Kanskje også den beste og minst risikofylte langsiktige spareformen vi har i dag.

Men noen forholdsregler må en ta, og noen råd bør en følge. I tillegg finnes også muligheter mange faktisk ikke er klar over. Dette mener daglig leder og finansrådgiver Bente Olafsen i Bente Olafsen Fians as i Oslo, som har veiledet lånekunder i over10 år.

– Ja, mange låner nok mer en de egentlig evner, selv om vurderingen er forholdsvis streng de fleste steder. Å låne til oppussing etc. gjennom usikrede forbrukslån, derimot, er dyrt og nok lite lønnsomt. Anbefalt norm for total gjeldsbelastning er gjengitt nedenfor. Låner du til for eksempel borettslagsleiligheter, tas også husleien med i betraktningen, sier Bente Olafsen.

Rehabilitering og oppussing
Å pusse opp, rehabilitere og/eller bygge på eiendommen, vil normalt øke verdien.Men det er viktig at en ikke investerer mer enn det markedet kan gi tilbake dersom en har i tankene å få tilbakebetalt for investeringe

Kjøp til utleie og utvidelse
Å låne til eiendom for så å leie den ut er også en god investering, mener Olafsen. Man får dekket gjeldsrentene, deler av avdragene samtidig som man også får med seg verdistigningen i markedet. Risikoen er i tillegg liten sett på lengre sikt. Mange har også katset seg ut i markedet for å kjøpe eiendom for oppussing og videre salg umiddelbart. Dette er noe mer risikofylt, men mange har tjent penger også på dette.

– For eksempel har en del kjøpt ettroms leiligheter, gjort dem om til toroms, eller toroms til treroms. Men en bør beregne rehabiliteringskostnadene nøye før en setter i gang, gjøre nøye tekniske undersøkelser av bygningen og gjerne alliere seg med en eiendomsmegler på forhånd.Men mange burde faktisk også låne mer!

– Låne mer?
– Ja visst. For mange kan det være svært så lønnsomt å refinansiere sin bolig. Hvorfor lever mange i dag som minstepensjonister når de i realiteten sitter på store verdier i den eiendommen de eier og som kanskje til og med er gjeldfri.

I dag er det mulig å låne på eiendommen uten å betale verken avdrag eller renter. Er verdien høy nok, kan lånebelastningen legges til gjelda som først realiseres når eiendommen selges. Tenk hvilken bedret hverdag mange kunne ha fått, som i dag isteden sliter for å få endene til å møtes og kanskje til og med sitter på en eiendom som burde vært oppgradert. Oppussing av eiendommen øker jo igjen verdien.

Søk råd
– En god regel er at en aldri bør handle i et overopphetet eiendomsmarked, sier Bente Olafsen som anbefaler bankkundene å slutte å stå med ”lua i hånda” overfor banken sin. Det kan være et godt tips å ta kontakt med en nøytral finansrådgiver før du opptar lån til kjøp, rehabilitering eller refinansiering. Rådene og hjelpen er som oftest gratis, fordi långiver svært ofte betaler omkostningene for å få deg som ny kunde.

Husk at verdien på eiendommen din først kan realiseres når du selger den. Selv om vi skifter bolig og fritidseiendom oftere enn før, kjøper og investerer de fleste fortsatt for å bo og bruke eiendommen selv. I hvert fall i en del år.

Tommelfingerregler ved lån til fast eiendom

Med inntekt:
– under 200 000 kan du låne 1,5 x inntekten
– under 300 000 kan du låne 2,5 x inntekten
– under 400 000 kan du låne 3.5 x inntekten

(Gjelder total gjeldsbelastning i forhold til total inntekt. Enkelte andre privat økonomiske forhold vil også bli tatt med i beregningen.)