Dette bør du passe på ved hyttekjøp

Det er enkelte ting du bør være oppmerksom på om du går i tanker om å kjøpe hytte.

Det synes å være færre konflikter ved hyttekjøp enn boligkjøp, men likevel bør du være nøye på hyttevisning.

Det er enkelte ting som går igjen som problemområder. Tar du deg god tid ved hyttekjøpet og setter deg inn i boligen og eiendommen du vurderer, reduserer du risikoen for konflikter i etterkant.

Maur og råte
– En av de tingene som kan dukke opp som mangel ved hyttekjøp er problemer med maur og stokkmaur. Det hender at vi ser en del av, sier Gunnar Svendsen, som er jurdisk rådgiver for Norges Hytteforbund.

– Mangelfull isolasjon kan også dukke opp som et tema, særlig på eldre hytter. Det kan også være spørsmål om råte, spesielt om det er bygget bad eller vaskerom i eldre hytter. Er du noe som helst i tvil, ta kontakt med en sakkyndig og la ham eller henne gå gjennom hytta for deg, anbefaler Svendsen.

Se forbi sjarmen: Gamle hytter kan ha problemer med bl.a. råte. Be en sakkyndig se over hytta før du kjøper den.

Rettigheter og heftelser
Bygningsmessige problemer er én ting. Rettigheter og bestemmelser knyttet til eiendommen eller området er også ting du bør se på.

– Det kan også skje at noen selger en hytte med rettigheter de tror de har, for eksempel tilgang til brygge, men som de kanskje ikke likevel har, sier Svendsen.

Dette skjer ofte i god tro, men resultatet for deg som kjøper kan bli konflikter både med selger og med nye hyttenaboer. Det du som kjøper bør gjøre for å sikre deg, er å sørge for at du har alle nødvendige opplysninger før kjøpet gjennomføres.

– Sørg for å få en utskrift av grunnboksbladet. Det er ikke alle opplysninger du kan lese ut av dette, men du får i alle fall informasjon om eventuelle heftelser og servitutter som følger eiendommen, sier Svendsen.

Hvilke planer har kommunen?
Mens du først er i gang med å innhente opplysninger, ta deg tid til en prat med teknisk avdeling i hyttekommunen.

– Spør dem om det hviler noen reguleringsproblematikk på eiendommen. Det kan være planer om nye reguleringer, for eksempel nye veier eller en fortetting av hytteområdet, som går på tvers av det ønsket du har for hytta du vurderer å kjøpe, sier Svendsen.

Festetomt? Sjekk kontrakten
Et annet spørsmål er om hytta er selveier eller ligger på festetomt. Hvis sistnevnte er tilfelle, bør du bruke litt tid på dette temaet også. Få tak i festekontrakten og gå nøye gjennom den.

– Den påståtte faren ved festetomter er betydelig overdrevet, men du bør likevel se på reguleringsbestemmelsene for festeavgift og forkjøpsrettsklausuler. Gå nøye gjennom ting som om andre har rett til å gå over eiendommen eller om naboen kan legge vann og kloakk over eiendommen. Alt dette finner du i festekontrakten, sier Svendsen.