Bør du binde renta?

I dag får du fastrentelån rundt fire-tallet - bør du binde eller ikke binde renta?

Etter en liten rentetopp i fjor høst, har renta igjen sunket til et behagelige nivå. Det er nå mulig å få fastrente på boliglånet til under 4% for tre år, og like over 4-tallet for fem år. Bør du slå til? Eller er du dum om du binder renta?

– Om det vil være økonomisk lønnsomt å binde renta er vanskelig å si, men uansett binder du den på et lavt nivå om du gjør det nå. Risikoen for at du taper mye i forhold til den flytende renta er lav nå, og det kan til og med være at du vil tjene på det, sier Gisle Høyland, seniorrådgiver i Norsk familieøkonomi.

Ikke spekuler i fastrente
– Men når du binder renta, er det ikke for å spekulere i lavere utgifter enn ved flytende rente. Motivet bør være at du får trygghet og forutsigbarhet på en av dine største utgiftsposter i din økonomi. Ved å binde renta sikrer du deg mot toppene, slik vi hadde før jul på 7-8 prosent, understreker han.

Nordeas nye forbrukerøkonom, Christine Warloe, støtter Høyland i dette synet.

– Bundet rente er først og fremst en garanti mot store svingninger i rentenivået. Hvis det er målet, er det nok tid for å binde renten nå på grunn av den usikre økonomiske situasjonen.

Både Høyland og Warloe er enige i at det å binde renten kan være et riktig valg for visse grupper.

– Evnen til å tåle store svingninger er det avgjørende om du bør binde renten eller ei, sier Warloe.

Fastrentas paradoks
Er økonomien din utsatt dersom renta går opp til 7-8 prosent igjen, kan det være fornuftig å binde renta nå.

– Dette gjelder spesielt personer som har mye lån i forhold til verdien på boligen, som av ulike grunner går inn i en periode med redusert inntekt, eller folk som er i etableringsfasen og ennå ikke har så mye erfaring med å betjene et lån. Men jeg vil ikke anbefale alle å binde renta. Folk flest bør holde seg til flytende rente, sier Høyland.

Det er flere grunner til at både eksperter i artikler og menigmann på diverse nettfora advarer mot fastrentelån. Det som ofte trekkes frem, er at fastrente over tid gjerne er noe dyrere enn flytende rente. Det paradoksale med fastrente, er at det er nettopp grupper som har en usikker privatøkonomi som er mest lønt med den dyrere fastrenten.

Men en noe høyere rente over tid er den forsikringen du betaler for en forutsigbar privatøkonomi, og bør inngå i beregningene når du tar valget. Det er minst like viktig å se på andre sider ved fastrenten kontra den flytende renten, og da særlig fleksibiliteten. Du bør til en viss grad ha evne til å forutse din egen økonomi for flere år fremover før du velger fastrente.

Flytende rente mer fleksible
– Når du binder renta, binder du deg for en periode. Tror du det er sannsynlig at du kommer til å innfri hele eller deler av lånet i denne perioden, bør du enten la være å binde renta eller binde kun deler av lånet. I motsatt fall risikerer du å måtte betale overkurs når lånet skal innfries, sier Warloe.

Store bonuser, arv, eller en BSU-konto som er ferdigfylt, kan altså ikke brukes til å nedbetale et fastrentelån uten konsekvenser. Og har du behov for å refinansiere lånet eller må innfri det på grunn av samlivsbrudd, vil det kunne føre til fordyring gjennom overkurs. Derimot kan du ta med deg fastrentelånet over på ny bolig om du skal bytte bolig.

– Med fastrentelån mister du litt av fleksibiliteten og du risikerer å betale overkurs om du må ut av avtalen senere. Den risikoen er riktignok ikke så stor om du binder den nå, sier Høyland.

Det er faktisk en liten mulighet til at du kan komme til å tjene på den lave fastrenta om du må innfri lånet i fremtiden. Går den flytende renta over din egen fastrent, vil en innfrielse av lånet gi underkurs.

– Ligger derimot den flytende renten over fastrenten når du innfrir lånet, får du en sum tilbake av banken. Men dette er det umulig å spå om og derfor ikke noe jeg ville spekulert i dersom du har planer om å innfri lånet, sier Warloe.

Bandt du den høyt?
– Det mange gjør feil er at de venter for lenge med å binde renta slik at de ender opp med å binde den på et for høyt nivå. Binder du renta i dag, binder du den under det nivået som Norges Bank mener er normalnivået, sier Høyland.

Men hva om du var en av de som bandt renta for sent og nå sitter med høy fastrente mens alle andre koser seg med det lave rentenivået? Både Høyland og Warloe anbefaler at du biter tennene sammen, for kostnadene med å kjøpe seg fri fra avtalen overstiger dessverre fordelene.

– Bandt du renten da den var høy, f.eks. på 7%, bør du stå løpet ut. Det vil ikke lønne seg å si opp avtalen, for overkursen resulterer i at du likevel vil betale som om det var 7% ut perioden, sier Warloe.