Banktjenester i turbulente tider

Å ta hånd om privatøkonomien kan ha mer langtrekkende virkninger enn du aner.

Vi lever i økonomisk turbulente tider, og mer enn noen gang gjelder det å ha finne frem til de beste finansielle løsningene for husholdningen.

– Før kunne det være vanskelig for forbrukerne å velge leverandør eller å bytte leverandør av varer og tjenester. Mange leverandører kunne operere med bindingstider eller det var vanskelig for forbrukerne å få oversikt for å gjøre det riktige valget. Men nå har myndighetene lagt vekt på å gjøre det enklere for folk, å få oversikt, og finne frem i tilbudsjungelen, og lettere å velge riktig produkt, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1.

Dette gjelder også for banktjenester. Og i disse turbulente tider er det viktigere enn noen gang å ha oversikt og kontroll over privatøkonomien.

Ta kontroll
– Vi lever i en tid med store svingninger, det være seg i aksjemarkedet, boligmarkedet eller arbeidsmarkedet. For noen representerer dette muligheter, for andre representerer det en stor trussel, sier Rolf Mæhle, assisterende direktør i Sparebankforeningen.

Hva er så de gode rådene i usikre tider?
-Et hovedråd er å se over balansen sin, og da særlig se om den nye boligverdien etter boligprisfallet står seg i forhold til det du har i gjeld. Det kan godt være at du bør gå til banken og vurdere en økt nedbetalingsplan for å redusere gjelden på boligen slik at den er mer i samsvar med boligens verdi, mener Mæhle.

Klarer du å få boliglånet ned til 60%-80% av boligverdien, oppnår du også bankens gunstigste betingelser og mer handlefrihet. Men det er flere ting du kan gjøre for å unngå for mye turbulens i privatøkonomien.

Start tidlig
– En annen mulighet er å låse inn viktige kostnader i budsjettet ditt. Nå har du muligheten til å binde renta på et lavt nivå. Du kan også binde andre utgiftskostnader, som for eksempel strømprisen, foreslår Mæhle.

Han anbefaler unge mennesker å starte sparingen tidlig, slik at de har mulighet til å bygge opp en god egenkapital til den dagen de skal kjøpe bolig. Men samtidig skal vi ikke glemme at penger ikke er alt.

– Når det er sagt, må man jo ikke bare tenke penger og økonomi. Det handler mye om livskvalitet, om å gjøre de rette etiske valgene og å ha god samvittighet. Og i finansnæringen er det mange aktører som jobber bevisst med dette, sier Mæhle.

Samfunnsansvar gjennom økonomi
For gjennom privatøkonomien har vi også en viss mulighet til å påvirke den globale økonomien. Og noen ganger kan det være vel så bra å investere i god samvittghet som å lete seg frem til et halvt prosentpoeng bedre rente.

– Social banking er en del av en ny bevegelse innen økonomi som går under betegnelsen økologisk økonomi. Økologisk økonomi vil si at økonomien tar et samfunnsansvar og et miljøansvar, forklarer Ove Jacobsen. Han er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

– I denne sammenhengen blir penger veldig viktig, ikke som et mål i seg selv, men som et middel til å realisere gode formål. Social banking går altså ut på at ved å sette penger inn i en slik bank, vil man bidra til en positiv samfunnsutvikling samtidig som man bidrar til en bærekraftig utvikling, sier Jacobsen.

Rettferdighetsprinsippet
Et viktig poeng i økologisk økonomi er ansvarlighet overfor miljø og samfunn.
– Social banking er et banksystem som tar inn over seg det ansvaret. Og når vi som forbrukere setter våre sparepenger inn i en slik bank, vil vi da bidra til en positiv samfunnsutvikling, samtidig som vi tar vare på de naturresurssene som finnes, både lokalt, regionalt og globalt.

Hånd i hånd med dette kommer tanken om rettferdig handel.
–  Bankene investerer ofte i prosjekter som har med rettferdig, global handel å gjøre. Det vil si at det for eksempel ikke er markedet som styrer priser på landbruksprodukter, men en rettferdighetstanke. Bønder som produserer vin, kaffe eller bomull eller andre ting, får betalt så mye at de klarer å holde en rimelig levestandard når det gjelder hus og klær og la sine barn gå på skole. Dette er altså et viktig element i social banking, at vi bidrar til å fremme en rettferdig handel globalt, avslutter Jacobsen.