All info om eiendom på ett nettsted

For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

Norsk Eiendomsinformasjon har nå lansert søkeportalen infolandprivat.no, der man kan hente ut opplysninger om sin egen eller andres eiendom.

– Hvem som helst kan kjøpe utskrift fra grunnboken, gammel grunnbok, matrikkel og få kart med eiendomsgrenser. Det er første gang all denne informasjonen er samlet på ett sted, sier markedsdirektør Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

Opplysningene kan være nyttige i mange sammenhenger, ikke minst om man vurderer å kjøpe bolig, ved arveoppgjør, bruksendringer eller hvis man vil sjekke grenser og rettigheter knyttet til eiendommer.

– Mange konflikter kan unngås dersom folk blir flinkere til å undersøke hva som finnes av rettslig bindende avtaler, sier Landmark.

Tinglyst gir rettsvern

Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser knyttet til fast eiendom og andeler i borettslag.

– Svært mange dokumenter er tinglyst, som skjøter, pantedokumenter, festekontrakter og avtaler om gjerder, veiretter, forkjøpsrett eller leierett. Når dokumenter er registrert i grunnboken, får de rettsvern, som betyr at de er bindende også for en tredje person, som for eksempel en ny kjøper, sier Sindre Landmark.

I tinglyste dokumenter finnes det også opplysninger om pant og pengeheftelser på eiendommer.

Matrikkelen er et register som gir tekniske opplysninger om bygninger som er nyttige å ha oversikt over dersom man vurdere å kjøpe en eiendom. I matrikkelen ligger også informasjon om areal og grenser.

– Matrikkelen har også opplysninger om eierforhold som ikke er tinglyst, og viktige bygningsopplysninger som for eksempel antall boenheter. Skal du kjøpe bolig med utleiedel, er det viktig å vite at den er godkjent for utleie. Det vil matrikkelen fortelle.

I matrikkelen finnes dessuten informasjon om det er registrert grunnforurensing på en tomt eller om det ligger kulturminner på stedet. Kulturminner kan gjøre det vanskelig å gjøre noe med eiendommen.

– En eiendomsmegler er pliktig til å oppgi korrekt grunnareal på tomten i forbindelse med en eiendomsomsetning, men dette trenger ikke nødvendigvis inkludere et kart med nøyaktige grenser. Eiendomskart med grenser er tilgjengelig på infolandprivat.no.

Historiske avtaler

Elektronisk utskrift fra gammel grunnbok kan både ha historisk og praktisk interesse. Ikke minst hvis man vil vite historien til et gammelt hus, bruksendinger og gamle avtaler.

Gammel grunnbok, som er et håndskrevet register, ble digitalisert for en del år siden og er nå tilgjengelig på nettet.
Registrene som nå er gjort tilgjengelige gir også opplysninger om andeler i borettslag, både med bygningsmessige opplysninger og informasjon om heftelser.

– Det er første gang all denne informasjonen er gjort tilgjengelig elektronisk på ett nettsted. Man kan få alle opplysninger samme dag som de bestilles. Det er kun bekreftet og historisk utskrift fra grunnboken som sendes i posten, sier Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.