Nå bør du måle radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Øyvind Krogstadmo, leder av Norsk radonforening (NRF) oppfordrer nå alle, i en pressemelding, til å måle radon da vinterhalvåret er «målesesong»..

Radon og helse

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker over 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i privat bolig.

Hvordan måler jeg?

Den enkleste metoden for måling av radon, er å benytte målbrikker, eller såkalte sporfilm.

Disse plasseres i rommene man oppholder seg mest, og etter en måleperiode på minimum 60 dager, sendes disse inn for analyse og man mottar en resultatrapport i posten eller på epost.

Målingen bør gjøres i minst to rom og bør skje iløpet av vinterhalvåret – da er radonkonsentrasjonen mest stabil. 

Man kan også gjennomføre radonmåling med elektroniske måleinstrumenter. 

Radonkart

Vil du se hvor radonutsatt ditt nærområde er? 

Da kan du kikke på dette radonkartet. Se kartet her

Hvem kan hjelpe meg med radonmåling?

Det finnes flere tilbydere av sporfilm men det er viktig at man velger en seriøs aktør. 

For å sikre et korrekt måleresultat, er det viktig at man benytter seg av leverandører som innehar myndighetenes krav til nødvendige sertifiseringer og kvalitetssystemer. Dette sikrer korrekte og troverdige målinger.