Dette kartet viser om du er utsatt for radon

Hundretusenvis av nordmenn utsettes daglig for radon. Her finner du radonmåling for ditt område. 

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i miljøet, og som forekommer i byggegrunnen. Gassen er luktfri, usynlig og har lav evne til å binde seg til andre stoffer. Dermed frigjøres den lett til luft, som ofte siver inn i norske boliger.

Dødelig gass

Radoneksponering kan være kreftfremkallende. Statens strålevern anslår at ca 12 % av landets lungekrefttilfeller skyldes radon, og at gassen tar nær 300 liv i Norge i året. Det er med andre ord lurt å sjekke i hvilken grad ditt boområde er utsatt for radon.

Målinger viser at rundt 150.000 norske bolighus, altså over 10 % av landets bolighus er utsatt for høy eller særlig høy radonfare. Norge, Sverige og Finland er de landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluft, og dette er derfor et satsningsområde for norske myndigheter.

Dette kartet fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) viser målinger for hvor radonutsatt ditt nærområde er.

Kart over Norge som viser radonnivået

Området mellom Fagernes og Hamar er særlig utsatt for radon (Foto: NGU) 

Mål radonnivået selv

Det finnes mange store og små tiltak du kan gjøre for å beskytte deg mot radon i hjemmet ditt. Men aller først gjelder det å måle radonnivået i boligen. Det enkleste er å bestille sporfilmer og utføre målingen selv. Målingen bør gjøres i minst to rom og bør foregå i vinterhalvåret, da radonkonsentrasjonen er mest stabil.

Statens strålevern tilbyr også måling av radon i vann. Prøvetakingsutstyr kan man få tilsendt og analysen koster 250 kroner. I tillegg finnes det mange aktører som tilbyr profesjonell måling og utbedring av radonproblemet.

Sporfilm til å måle radonnivået

Med en sporfilm kan du måle radonnivået i huset ditt (Foto: radonsikring.no).

Det anbefales i så fall og få anbud fra flere leverandører, og vurdere tilbudene utfra pris, referanser og om målingene gjøres I henhold til Statens Stråleverns måleprosedyre.

Fra 1. januar 2014 pliktet offentlige og private eiere av barnehager, skoler og utleieboliger etter strålevernsforskriften å gjøre tiltak når radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Etter tiltak er maksimalt akseptabelt nivå satt til 200 Bq/m3. 

Les mer om Radon på Statens Strålevern