Miljømerking – for din skyld

Stadig flere produkter blir miljømerket enten med Svanemerket eller Blomsten. Men hva betyr det egentlig?

I utgangspunktet var det toalettpapir og vaskemidler som ble miljømerket. Men økende miljøbevissthet hos forbruker har fått flere og flere produsenter til å innse behovet for merking.

Det har ført til at en lang rekke varer som sjampo, madrasser, maling, bleier, barneklær, peisovner, matpapir, kopimaskiner, hus, flekkfjerner, batterier og gressklippere er blitt utstyrt med miljømerking.

Det samme gjelder når bildene dine skal fremkalles, eller når du legger deg inn på hotell. Bare det siste året har det nærmest vært en eksplosjonsartet pågang til Miljømerking som forvalter ordningen på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.

Direktør Alvhild Hedstein er opptatt av at forbrukerne velger miljømerkede produkter.

– Det skal være enkelt å velge helse- og miljøvennlig. Derfor kan du overlate til ekspertene våre å ha omfattende kunnskap om kjemikalier og produksjonsprosesser. Produkter og tjenester merket med Svanen eller Blomsten tilfredsstiller strenge miljøkrav som skjerpes jevnlig. Når du velger miljømerkede produkter, bidrar du til å redusere miljø- og helseproblemer som skyldes produksjon og forbruk, sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking.

Kriterieutvikling

Miljømerkene Svanen og Blomsten tildeles på grunnlag av miljøkriterier for spesifikke grupper av produkter og tjenester:

• Utvikling av krav til produkter og tjenester er det mest omfattende arbeidet med miljømerkene.

Kriteriene utarbeides etter en vurdering av hele produktets livssyklus.

• Et forslag til kriterier for den enkelte produktgruppen eller tjenesten blir utarbeidet av høyt kvalifiserte eksperter fra miljømyndigheter og -organisasjoner, forskningsinstitusjoner og industri.

• Alle parter får mulighet til å uttale seg om forslaget til kriterier i en høringsrunde.

• Når kriteriene er fastlagt, kan bedriftene søke om å få benytte merkene.

• Gjennom dokumentasjonskrav, tester og fabrikkbesøk kontrollerer Miljømerking at produkter og tjenester oppfyller de strenge kravene.

• Tillatelsen til å bruke merket gjelder så lenge miljøkravene er gyldige, vanligvis om lag tre år. Deretter skjerpes kravene, og ny søknad må vurderes mot de nye kravene.Dette fører til en kontinuerlig utvikling mot miljømessig stadig bedre produkter.

 

I mange av EU-landene er det Blomsten som forteller forbrukerne at de står med et miljøvennlig produkt i hånden.

– I utgangspunktet er det de samme kriteriene som ligger til grunn for Svanemerket og Blomsten. Men her i Norden er det Svanemerket som er best innarbeidet, mens det i mange av Eulandene er Blomsten som benyttes best. Men uansett så gir et merket produkt deg som forbruker en garanti for at det produktet du står med i hånden oppfyller visse krav til miljøet, sier informsjonskonsulent i Miljømerking, Jorunn Gran.

Spar miljøet
Det er flere årsaker til at man bør velge miljømerkede produkter. I dag tenker vi kanskje i første rekke på miljøskadelige kjemikalier som kan påvirke miljøet på en negativ måte med hensyn til global oppvarming og reduksjon av ozonlaget. Men det har også en sammenheng med truede dyre og plantearter, og bidrar til å opprettholde mangfoldet i naturen.

Merking har også en betydning i forhold til forsøpling. Miljømerkede produkter holder høyere kvalitet og benytter mindre emballasje.Noe som igjen gir mindre avfall. Så vær bevisst når du velger.

– Spør gjerne etter produkter merket med Svanen eller Blomsten når du ikke finner dem i butikken.Det kan bidra til at det kommer mer miljøvennlige alternativer innenfor nye produktområder. La de miljøskadelige produktene stå igjen i hyllene.

Når du velger miljømerkede produkter, sender du et tydelig signal til produsentene om at de bør satse på miljø, understreker Alvhild Hedstein.

Mer informasjon finner du på www.ecolabel.no.