Johans tre enkle miljøvalg

I fjor oversteg produksjonen av elektrisitet fra et svensk vindkraftverk sammenlignet med hva et normalstort kjernekraftverk leverer.

Tidligere har jeg tenkt på vindkraftverk som dråper i det store havet av energitilførsel – som symbol på en god sak. Innenfor EU finnes det i dag 100 gigawatt (GW) vindkraft, noe som tilsvarer det 57 millioner husholdninger årlig forbruker. Nå som vindkraften øker på er det på tide å se på neste generasjons grønne elektrisitet, den fra solen. Det finnes systemer for alle ambisjonsnivåer. Tenk at vi har rundt to millioner som praktisk talt ikke utnytter villa og sommerhyttas tak til energitilførsel fra solen.

1. Kompletter din utebelysning med lamper som lades opp av energi fra solen. Skaff solceller som lader opp alt i hjemmet fra mobiltelefon, gressklipper til drillen.

2. Invester i et anlegg for å varme opp ditt varmtvann, enten gjennom solceller eller solpanel som kobles til din varmtvannsbereder.

3. Gjør som Vi i Villas solenergiekspert Bengt Stridh og sats stort på å produsere så mye elektrisitet at du kan selge overskuddet til ditt nærmeste elkraftverk.