Johans tre enkle miljøvalg

Vår miljøekspert Johan Tell gir deg sine beste tips.

For ti år siden kjøpte jeg min første miljøbil, en Volvo S70 som gikk på biogass. Det var en prototype med gasstanken i bagasjerommet. Nå i årsskiftet innføres nye, vriene regler for definisjon av miljøbiler. ”Ta bilens egenvekt i kilo minus 1372. Multipliser med 0,0457. Legg deretter til 95…” Ja, dere forstår.

Hadde jeg fått bestemme skulle bare kjøretøy som helt eller delvis drives med fornybar brensel få definisjonen miljøbil. Disse bidrar til mye mindre global oppvarming enn hva biler som kjører på fossilt brensel, som bensin og diesel, uansett hvor lite brensel disse trenger. Derfor synes jeg, akkurat som for ti år siden at de tre beste miljøbilvalgene er:

1. El

Ingen utslipp av drivhusgasser om du ”tanker” med grønn el. Fremdeles kostbart og med kort rekkevidde. Bra for virksomheter og carpooler, der mange mennesker deler en eller flere biler.

2. Biogass

Du kjører på avfall fra husholdninger og avløpsvann. Kortreist, fornybar, liten klimapåvirkning og ingen naturressurs man kriger om i verden.

3. Etanol

Du kjører på noe fornybart som vokser, for eksempel brasilianske sukkerrør eller svenske skogrester. Mest praktisk