Vil ha obligatorisk boligsertifisering

Obligatorisk boligsertifisering blir resultatet om takstmennene får det som de vil.

Blir boligsertifisering standard må takstmannen bruke fuktmåler og ha opp sluk for å finne årsaken til fukten. Foto: Colourbox

Mange huskjøpere er nok vant til å lese verdi- og lånetakster utarbeidet av takstmenn, men nå håper Kai-Haftor Olsen, daglig leder i NITO Takst, at disse snart blir avleggs.
– Verdi- og lånetakst er kun basert på en visuell besiktigelse og er lite egnet som dokumentasjon på byggets faktiske tilstand og forventet levetid, sier Olsen.

Takstbransjen jobber nå for at bruktboliger skal få et eget sertifikat. Dette skal gi uttrykk for boligens tekniske tilstand, hvilket vedlikehold eier har gjennomført, hvilke feil og skader som kan påvises og hvilket energibehov boligen har. Dermed blir det lettere for kjøper å få en oversikt over boligen de vurderer å kjøpe.

– Med obligatorisk boligsertifisering blir det et helt nytt aktsomhetsnivå for takstmannen ved besiktigelsen. Takstmann skal bruke fuktmåler, han skal ha opp i slukene, og han skal klargjøre hva årsakene til, og omfanget av, eventuelle fuktproblemer er. Han skal i det hele tatt gå mer i dybden, sier Olsen.

Et slikt sertifikat vil basere seg på boligsalgsrapporten etter Norsk Standard, og skal gi kundene en lettlest rapport over tilstandene til boligen. Eiendomsmeglerkjeden Aktiv Terra har allerede inngått et samarbeid med takstbransjen om levering av boligsalgsrapporter til sine kunder.

– Det er ikke for takstmennenes skyld at vi vil ha obligatoriske boligsalgsrapporter. Det er for å få god informasjonsflyt til forbrukerne ved kjøp og salg av bolig. I dag oppstår det ofte tvister i forbindelse med omsetting av boliger, og det er det ingen som er tjent med, sier Olsen.

Barne- og Likestillingsdepartementet har nedsatt et Takstlovutvalg, hvor takstbransjen er representert med flere medlemmer. Utvalget skal bl.a. vurdere hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at omsetning og overtakelse av bruktboliger skal bli en god og trygg prosess. Takstbransjen hevder at obligatorisk boligsalgsrapport er et riktig virkemiddel i denne sammenheng. Innstillingen fra utvalget kommer i løpet av neste år.