Vil ha gratis kontrakter

Forbrukerrådet og Byggenæringens Landsforening vil at byggekontraktene skal være gratis.

Forbrukerrådet og Byggenæringens landsforening krever at standardkontraktene for byggearbeider gjøres fritt tilgjengelig for forbrukere og håndverkerne. I dag er det forbrukerne som må betale for disse kontraktene, og undersøkelser Forbrukerrådet har gjennomført, viser at standardkontraktene blir lite brukt.

– Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden, og da var det rundt halvparten som brukte byggekontrakt. Standardkontraktene 3501 og 3502 blir lite brukt, selv på oppdrag med kostnader opp mot hundretusen kroner, sier underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet til Vi i villa.

Kontrakt 3501 anvendes på arbeid opptil 100.000 kroner, mens kontrakt 3502 er en mer omfattende og er utarbeidet for arbeid som overstiger denne summen.

– Vi har også sett at det har vært brukt kontrakter som er blitt pyntet litt på, men vi ønsker at man skal bruke de kontraktene som håndverkerbransjen har fremforhandlet med Forbrukerrådet, sier Helde.

Halvparten kunne vært unngått
Han tror det er flere årsaker til at bruk av kontrakter er så lite utbredt.
– At kontrakter blir så lite brukt skyldes pris, tilgjenglighet og manglende vilje hos håndverker. Med lettere tilgjengelige kontrakter, kan kunden møte håndverkeren i døra med kontrakt. Det er de profesjonelle som skal sørge for kontrakt, og det er derfor vi nå samarbeider med Byggenæringens Landsforening om dette, sier Helde.

Forbrukerrådet mottar over 5000 henvendelser årlig fra forbrukere i forbindelse med bygge- og oppussingsarbeider. Rundt halvparten kunne vært unngått om det ble brukt kontrakt. De vanligste klagene går på ferdigstillelse av arbeidet og valg av materiale.

– Kontraktene er både i næringens og forbrukernes interesse. Vi i Byggenæringens Landsforening mener at med kontrakter får vi færre konflikter i næringen. Det vil både sikre forbrukerens rettigheter i henhold til hva som er avtalt og øke bransjens omdømme, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i Byggenæringens landsforening.

Utfordrer myndighetene
Forbrukerrådet og Byggenæringens landsforening har skrevet brev til Regjeringen hvor de krever at kontraktene frikjøpes og gjøres lett tilgjengelige både for forbrukere og håndverkere.

– Vi har argumentert for dette i lengre tid. Sist gang vi jobbet for dette, ble det anslått at det ville koste 200 000 kroner per år å frikjøpe kontraktene. Det er en liten sum i den store sammenheng, Lågøyr.

Standardkontraktene koster i dag 200 kroner per stykk, og kan kjøpes hos www.pronorm.no.