Utleie av bolig kan gi skattesmell

Nye skatteregler for utleie av bolig gjør at du kan få skattesmell om du ikke passer på.


Foto: Colourbox
Tonje Johnsrud, advokatfullmektig ved Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Har du tenkt å leie ut boligen mens du er på hytta eller båten i sommer? Det kan komme til å koste deg dyrt i skattepenger om du ikke er oppmerksom på de nye skattereglene som ble innført i år. Også boligbyttere bør passe seg.

– Tidligere har du kunne leie ut boligen i et helt år skattefritt, dersom utleieperioden gikk fra juli til juni. Dette skyldtes regelen om fritaksligning som sa at samtlige leieinntekter ble skattefrie dersom du selv brukte minst halve bolig minst halve året. Nå er det ikke lenger tilstrekkelig å bruke minst halvparten av boligen et halvt år for å oppnå skattefritak, sier Tonje Johnsrud, advokatfullmektig ved Skattebetalerforeningen.

Ikke fribeløp
Med de nye skattereglene som gjelder fra 2008, vil leieinntekter ved utleie av mer enn halve boligen bli skattepliktige dersom de overstiger 20.000 kroner. Ved vurderingen av hvor stor andel av huset som leies ut, er det utleieverdien som skal legges til grunn.

– Det er viktig å være klar over at 20 000 kroner ikke er å anse som et fribeløp. Så fort brutto leieinntekter overstiger 20 000, må du betale skatt av hele beløpet. Tanken er at lite omfattende utleie fortsatt skal være skattefritt. Merk for øvrig at du i utleieperioden får fradrag for utgifter (men ikke vedlikeholdsutgifter) knyttet til den utleide delen av huset, sier Johnsrud.

Skattlegger boligbytte
De nye reglene rammer ikke bare vanlig utleie av bolig. Også feriebytte av boliger kan føre til skattesjokk.
– De siste årene er det blitt mer populært å bytte boliger i ferien. Det mange kanskje ikke tenker på, er at utleieverdien på boligen du bytter til deg strengt tatt skal regnes som inntekt. Boligbytte noen uker i løpet av sommeren, kan dermed fort medføre ”leieinntekter” på mer enn 20.000 kroner slik at full skatteplikt oppstår, sier Johnsrud.

Den gode nyheten er at utleie av mindre enn halve boligen fremdeles er skattefritt.
– Så lenge utleieverdien av det du leier ut er mindre enn det du bruker selv, slipper du å skatte av inntekten. Dette gjelder også når utleieperioden går utover et halvt år, sier Johnsrud.

Gunstig med tomannsbolig
Og har du tomannsbolig, er reglene enda gunstigere.
– Har du tomannsbolig, er det tilstrekkelig for fritaksligning at du bor i den ene familieleiligheten. Det betyr at du kan bo i den minste og leie ut den største, uten å måtte skatte av leieinntektene. I tillegg kan du skattefritt leie ut et rom i din egen del av tomannsboligen, så lenge det du leier ut ikke er en selvstendig hybelleilighet, sier Johnsrud.

– Hvis du leier ut hele din egen del av tomannsboligen i f.eks et par måneder slik at leieinntekten blir skattepliktig etter de nye reglene, er det mange som lurer på om også øvrige leieinntekter blir skattepliktige. Svaret er heldigvis nei, ettersom tomannsboligen fortsatt skal fritakslignes, svarer Johnsrud.