Unngå konflikt ved arv av hytte

Når en fritidseiendom skal deles mellom arvinger, kan det fort oppstå konflikter. Men det er mulig å unngå det.

Spørsmål om arv kan få selv den mest sammensveisede familie til å ryke sammen. Hvis det i tillegg er en fritidseiendom som skal deles mellom barna, er risikoen for konflikter stor.

– Det jeg alltid sier til folk til når de kommer til meg og ber om råd om overdragelse av hytte eller fritidseiendom til to eller flere barn, er ikke gjør det. Se om dere finner en løsning hvor ett av barna kan overta, sier Gunnar Svendsen.

Affeksjonsverdi
Han har vært juridisk rådgiver for medlemmene av Norges Hytteforbund i en årrekke, og kan fortelle at arv av hytte ofte er et vanskelig tema for familier.

– Det kan være enklere å få til om foreldrene også har bolig eller annen formue som skal fordeles mellom barna, men ofte kan det være store affeksjonsverdier knyttet til en fritidseiendom eller et barndomshjem, sier Svendsen.

Vil det vare: En glad familie samlet på hytta, men vil det vare om barna overtar hytta?

Kime til konflikt
Det gjøre at foreldre ofte synes det er vanskelig å overdra fritidseiendommen kun til ett av barna, men velger å la en samlet søskenflokk overta hytta.

– Har man barn, har man ofte svigerbarn i tillegg, som også har meninger. Etterhvert har man også barnebarn, og snart er det et helt speiderlag som har bruksrett til hytta, og så begynner konfliktene, advarer Svendsen.

Sameieavtale nødvendig
I slike tilfeller anbefaler Svendsen at man er føre var og utarbeider gode avtaler fra starten av.

– Er det ikke annen måte å løse det på enn å overdra hytta til to eller flere barn, anbefaler jeg at man skriver en skikkelig sameieavtale. Sørg for å få hjelp til å utforme avtalen, for dette er såpass vanskelige saker at man bør søke hjelp fra noen som har drevet med slike ting en stund.

Arvepakt
Noen velger å overdra hytta til barna når de føler de er blitt for gamle til å ha glede av den selv. Andre bruker fritidseiendommen så flittig i pensjonistårene at de velger å la den yngre generasjonen overta hytta gjennom arv.

– Hvis man ikke ønsker å overdra hytta eller fritidsboligen mens man ennå er i live, bør man skrive et testamente. Jeg pleier å anbefale at man skriver testamentet som en arvepakt, hvor barna er med og undertegner på hvordan det hele skal fordeles når foreldrene er borte, sier Svendsen.

Emosjonell investering
Enkelte føler at spørsmål om arv ved død er upassende tema å diskutere, men det kan straffe seg å gi etter for en feilplassert finfølelse.

– Her skal det litt mot til fra foreldrenes side, men mange velger dessverre å skyve problemet foran seg og tenker som så at barna får ordne det seg imellom etter man selv er gått bort. Men da skal man være klar over at man risikerer at det gode forholdet som kanskje finnes i familien, går i oppløsning, advarer Svendsen.

Gode avtaler før overdragelse eller arv er derfor veien å gå om dere vil unngå konflikter i forbindelse med arv eller overdragelse av fritidseiendommer. Våg å snakke om temaet, og dere kan ha gjort en viktig investering i familiens emosjonelle fremtid.