Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og forpliktelser har du i forhold til hun eller han i huset ved siden av? 

Vi har tatt hjelp av vår ekspert Vegard Syvertsen som er advokat ved Grande & Co, for å trekke ut de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom naboer.

Det er en fordel å ha en viss kjennskap til loven, både for å kunne forebygge nabotvister og får vite hvordan man skal gå videre dersom det oppstår en tvist. Hvilke rettigheter har man på sin egen eiendom, og hvilke ulemper må man finne seg i fra sin nabo?

– Vi erfarer at nabotvister forekommer i ganske stor utstrekning. Som juridiske eksperter på www.viivilla.no, har vi mottatt mange spørsmål om dette temaet. Spørsmål som går igjen er for eksempel at naboens tre hindrer utsikt eller sollys inn på tomten. Det kan også gjelde gjerder og støttemurer som hevdes å være stygge eller på annen måte er til sjenanse, sier Vegard Syvertsen.

Ikke lov til å skade naboeiendommen

De sentrale bestemmelsene som regulerer disse spørsmålene finner vi i grannelova (naboloven). Utgangspunktet i naboloven § 2 er at ingen må ha innrettninger, iverksette eller utføre ”noko”, som urimelig eller unødvendig kan føre til skade eller ulempe på naboeiendommen. Bestemmelsen er sentral i vurderingen av grensen for råderetten over egen eiendom, med tanke på hvilke ulemper naboen må finne seg i fra naboeiendommen. Det er med andre ord snakk om en interesseavveining.

– For at et tiltak eller en handling skal være ulovlig må skaden eller ulempen overstige en viss ‘tålegrense’. Denne må fastsettes etter en konkret vurdering, som nødvendigvis må bli skjønnsmessig. ‘Skade eller ulempe’ omfatter fysisk skade og fysisk ulempe. Ulempe kan for eksempel være støy, lukt, innsyn fra naboeiendom, og tap av lys eller utsikt ved bygging, eller på grunn av trær, sier advokat Vegard Syvertsen.

Og det er få ting som ser ut til å skape så mange konflikter mellom naboer som nettopp trær. I nabolovens § 3 er det gitt en egen bestemmelse om trær, som sier at dersom det ikke er ”nemnande” (nevneverdig) for eieren av treet, må ingen ha trær nærmere naboeiendommen enn en tredjepart av trehøyden.

Det skal nokså mye til for å få rett

Videre oppstilles det som vilkår at treet eller trærne må være til skade eller særlig ulempe på naboeiendommen. At treet stenger for utsikt eller sol kan være nok, men det skal nokså mye til. Det kan ikke kreves fjerning av hele treet, dersom fjerning av deler av treet vil være tilstrekkelig til at ulempen kommer innenfor ”tålegrensen”.

Når det gjelder trær, grener og røtter som går inn over naboens eiendom, vil disse kunne kuttes eller skjæres i grenselinjen av naboen, dersom de er til nevneverdig skade eller ulempe. For at naboen skal ha rett til å gjøre det, må han først ha gitt et varsel, og trærne eller grenene ikke er fjernet innen ”rimelig tid”. Så det gjelder å holde tunga rett i munnen, dersom du er i konflikt med naboen.

I samarbeid med Grande & Co.