Slik klager du på takstmannen

Slik klager du på takstmannen.

Foto: Colourbox. Stemmer ikke takstrapporten med virkeligheten? Du har rett til å klage

Du har rett til å klage på takstmannen dersom du mener han har begått en feil. Og du kan klage enten du står som selger av boligen eller du har kjøpt en bolig hvor taksten viser seg å være feil. Her viser vi deg hvordan du klager på takstmannen:

Takstmann
Det første du må gjøre, enten du er misfornøyd med takstmannens oppførsel eller produktet han har levert, er å klage direkte til takstmann.

– En hovedregel bør være å gjøre alt skriftlig. Du kan ringe til takstmannen først, om du synes det er lettere å forklare saken muntlig, men før eller siden bør klagen ned på papiret, sier Kai-Haftor Olsen, daglig leder i NITO Takst.

Takstorganisasjonen
Klagene kan dreie seg om alt fra feilmålinger og skjematurfeil til oppførselen til takstmann.

– Hvis takstmann nekter å behandle klagen eller klagen ikke når frem, sender du klagen inn til den takstorganisasjonen som takstmannen er knyttet til. Da er det vi som avgjør om takstmann har fulgt god takstmannsskikk, brutt instrukser eller gjort noe feil, sier Olsen.

Det er to takstorganisasjoner i Norge: NITO Takst og Norges Takseringsforbund.

Klagenemnda
– Hvis vi i organisasjonen tror dette er en stor sak, dvs at det er gjort grove overtramp som har ført til åpenbare økonomiske tap, eller den har stor prinsipiell verdi, oversender vi, eller anbefaler klager å sende, saken til Klagenemnda for takstmenn, sier Olsen.

Nemnda behandler klagen, og takstmannen som er klaget inn får uttale seg. Fakta må innhentes, og det kan gå litt tid. I fjor brukte nemnda i gjennomsnitt 80 dager på å behandle en klage. Når nemnda har behandlet saken, avgir de en konklusjon, og det kan være ett av tre utfall: Klagen avvises, klager får delvis medhold, eller klager får fullt medhold.

– Nemnda behandler kun saker der en forbruker har blitt skadelidende.
Organisasjonene har egne Etiske Utvalg, som kan behandle saker hvor takstmannen har brutt vedtak i organisasjonene, instrukser, de etiske reglene eller god takstmannsskikk. Dette gjelder i saker mellom takstmann og næringsdrivende (ikke forbruker), mellom takstmann og finansinstitusjon etc, sier Olsen.

Rettslige skritt
Vedtaket til nemnda er kun rådgivende. Dersom vedtaket ikke blir fulgt opp eller du er uenig i vedtaket, er siste mulighet å gå til rettslige skritt.

– Når saken havner i rettssystemet, bør advokat inn i bildet. Da har de fleste mulighet til dekket rettshjelp gjennom innboforsikringen, vanligvis opp til 80 000 kroner. Advokatene er forpliktet til å undersøke eventuell rettshjelpsdekning ved konsultasjon, sier Olsen.

Forbrukerinfo

NITO Takst, tlf: 22 05 35 00, www.nito.no/takst

Norges Takseringsforbund, tlf: 22 08 76 00, www.ntf.no